Захист дисертації Бєлікової Олени Юріївни на тему: «Генетична мінливість райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) українських локальних стад»

поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 09 «Біологія»
та спеціальності 091 «Біологія»

ДФ 26.364.001

[Наказ МОН України № 342 від 19.03.2021 р.]