2021 Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології, 23-25 вересня 2021 року, м. Харків, Україна

.

logo big

Вельмишановні колеги !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
XІV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ»

23-25 вересня 2021 року у м. Харків, Україна

Організатори конференції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків), Інститут гідробіології НАН України (м. Київ), Інститут морської біології НАН України (м. Одеса), Інститут рибного господарства НААН України (м. Київ), Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (м. Харків), Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Харківська державна зооветеринарна академія (м. Харків), Гідроекологічне товариство України, Іхтіологічне товариство України, телевізійний канал «Трофей».

Робота конференції відбуватиметься за наступними напрямами:
• методи іхтіологічних досліджень;
• систематика риб;
• фауністика та іхтіоценологія;
• еволюція, філогенія і генетика риб;
• охорона і відтворення іхтіофауни природних водойм;
• біологія, екологія, етологія риб;
• біохімія, фізіологія риб;
• рибництво, декоративне рибництво;
• іхтіопатологія;
• промислова іхтіологія;
• рекреаційне рибальство.

Мова конференції: українська, англійська, російська.

Науково-організаційний комітет конференції:

Катрич В.О. – д.ф-м.н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна.

Жмурко В.В. – д.б.н., професор, декан біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна.

Гончаров Г.Л. – к.б.н., доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна.

Афанасьєв С.О. – д.б.н., член-кор. НАН України, директор Інституту гідробіології НАН України, м. Київ, Україна.

Бузевич І.Ю. – д.б.н., с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН України, м. Київ, Україна.

Божик В.Й. – к.б.н., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Г. Гжицького, м. Львів, Україна.

Васенко О.Г. - к.б.н., с.н.с., перший заступник директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, м. Харків, Україна.

Вовк Н.І. – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна.

Демченко В.О. – д.б.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту морської біології НАН України м. Одеса, Україна.

Демченко Н.А. – к.б.н., науковий співробітник Інституту морської біології НАН України, м. Одеса, Україна. 

Євтушенко А.В. – к.вет.н., завідувач лабораторією паразитології, арахноентомології та іхтіопатології ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, Україна.

Забитівський Ю.М. – к.б.н., заступник директора Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН України, м. Львів, Україна.

Заморов В.В. – к.б.н., декан біологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна.

Куцоконь Ю.К. – к.б.н., с.н.с. відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ, Україна.

Матвієнко Н.М. – д.б.н., с.н.с., завідувач відділу іхтіопатології Інституту рибного господарства НААН України, м. Київ, Україна.

Маренков О.М. – к.б.н., зав. кафедрою загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна.

Новіцький Р.О. – д.б.н., завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпро, Україна.

Тромбіцький І.Д. – к.б.н., с.н.с., виконавчий директор Міжнародної асоціації хранителів ріки Дністер «Eco-Tiras», м. Кишинів, Молдова.

Kapusta Andrzej – dr inż., Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, kierownik zakładu, Olsztyn, Polska.

Шевченко П.Г. – к.б.н., професор, завідувач кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна.

Шекк П.В. – д.с-г.н., професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, Одеса, Україна.

Подобайло А.В. – к.б.н., доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Худий О.І. – д.б.н., доцент кафедри біохімії і біотехнології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Грубник В.В. – завідувач лабораторією екології водних організмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Заявки на участь у конференції та матеріали доповідей необхідно надіслати до 25 червня 2021 року на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матеріали доповідей приймаються електронною поштою українською, англійською або російською мовами.

Інформаційний лист (укр)

Информационное письмо (рус)