Репозиторій

РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕСЛОНОСА POLYODON SPATHULA (WALBAUM, 1792) В УМОВАХ ТОВАРНОГО РИБНИЦТВА В СТАВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Hits: 115

Review


УДК 639.371.2(1-924.85) (477)
06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ —2021