20170219

Промислова екологія : навчальний посібник / В. Л. Филипчук, М. О. Клименко [та ін.]. - Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. - 494 с. - ISBN 978-966-327-233-7

КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Вступ
1. Техногенно-екологічна характтеристика промислового комплексу
2. Захист атмосферного повітря від викидів промислового пилу
3. Захист атмосферного повітря від промислових викидів паро- і газоподібних речовин
4. Захист водних ресурсів від промислових викидів
5. Захист земельних ресурсів від забруднення твердими відходами
6. Захист довкілля від енергетичного забруднення
7. Екологічний моніторинг
Тестові завдання
Рекомендований перелік лабораторних робіт
Рекомендований перелік практичних занять
Перелік скорочень
Термінологічний словник