201702221

Журнал "Рибогосподарська наука України". - 2016. - № 4 (38). - 156 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Zakharchenko, V. Lytvynenko, S. Kurganskiy. Biological characteristics of silver bream (Blicca bjoerkna) in commercial fishery in the Kyiv reservoir

Л. П. Драган, Н. Г. Михайленко, А. Н. Базаева, К. Е. Королюк, Ю. П. Рудь, Л. П. Бучацкий. Коррекция альгоценоза препаратом «Комплезим» в прудах опытного хозяйства «Нивка»

О. А. Бузевич, С. М. Прокопенко. Структурні показники популяції судака (Sander lucioperca) Київського водосховища

Н. В. Старко. Расчет экологической емкости водоемов-охладителей для садкового рыбоводства

Н. І. Цьонь, О. М. Ковальчук, Н. Й. Тушницька, О. Я. Думич, Б. Г. Сярий, Р. І. Пірус. Дослідження гострої токсичності нового добрива «Rost-концентрат» на гідробіонтів Сyprinus carpio L. і Daphnia magna Straus

С. М. Снигирев. Динамика и структура уловов сельди черноморско-азовской (Alosa immaculata Bennett, 1835) в Днестровском лимане за 1994–2016 гг.

К. М. Гейна. Морфологічні особливості, вікова структура та темп росту краснопірки (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи

С. В. Кружиліна, О. В. Діденко, І. Й. Великопольський. Кормова база та особливості живлення струмкової, радужної форелі та харіуса на різних біотопах річки Шипіт Закарпатського регіону

В. В. Гурбик. Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття

А. Ю. Пуговкін, Є. Ф. Копєйка, К. Б. Міксон, В. О. Черепнін, І. І. Грициняк. Дослідження осмотичної чутливості сперматозоїдів щуки (Esox lucius, L., 1758) для оптимізації їх кріоконсервування

А. Е. Маріуца, С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк. Аналіз генетичної структури окремих типів українського лускатого коропа

О. О. Малишева, К. І. Мошнягул, Л. М. Шинкаренко, І. В. Андрєєв, В. Г. Спиридонов. Внутрішньовидовий поліморфізм мікросателітної ДНК російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii, Brandt)

М. Ю. Симон. Особливості окисних процесів у осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд)

Вчений, фахівець рибної галузі. До 115-ї річниці від дня народження Хомчука Андрія Якимовича