20170223

Масюк Н. П. Водорості в системі органічного світу / Н. П. Масюк, І. Ю. Костіков. - К. : Академперіодика, 2002. - 178 с. - ISBN 966-8002-38-5

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
1. Сучасні методи дослідження водоростей та пов'язані з ними проблеми

2. Ендосимбіотична теорія походження евкаріотичної клітини і систематика
водоростей

3. Погляди на походження первинних доядерних клітинних організмів.
Cyanophyta

4. Погляди на походження та еволюцію евкаріотичної клітини-господаря

4.1. Базальна частина філогенетичного дерева евкаріот. Hypochondria

4.2. Проміжна зона філогенетичного дерева евкаріот. Discicristates.
Euglenophyta

4.3. "Термінальна крона" філогенетичного дерева евкаріот

4.3.1. Безрангова група таксонів Tubulocristates

4.3.1.1. Chlorarachniophyta

4.3.1.2. Страменопіли (Stramenopiles). Хромофітові водорості

4.3.1.3. Альвеоляти (Alveolates). Dinophyta

4.3.2. Безрангова група таксонів Platycristates

4.3.2.1. Haptophyta

4.3.2.2. Cryptophyta

4.3.2.3. Glaucocystophyta

4.3.2.4. Rhodophyta

4.3.2.5. Chlorophyta

5. Походження і еволюція мітохондрій

6. Походження і еволюція пластид

7. Місце водоростей в системі живих організмів

Висновки

Резюме

Summary

Література
Додатки