Структурні підрозділи Інституту рибного господарства НААН

Адмінуправління

Діяльність

Наукові підрозділи

Мережа інституту

Виробничо-дослідницька база

Сектор осетрівництва

Зав. сектором:
Пашко Марина Михайлівна,
телефон - +38(096)312-45-48
e-mail (завідуючої): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сектор осетрівництва створений з метою наукового забезпечення розвитку в Україні товарного осетрівництва з використанням новітніх технологій індустріальної аквакультури.

Актуальність роботи сектору зумовлена необхідністю розвитку в Україні сучасних напрямів високоінтенсивної індустріальної аквакультури осетрових риб, зокрема на основі застосування систем комплексної водопідготовки в умовах установок замкнутого водопостачання (УЗВ). На даний час, єдиною можливістю збільшення обсягів виробництва осетрової продукції в Україні є розвиток аквакультури цих риб, завдяки якій створюються умови для одержання товарної продукції вже протягом перших 2–4 років після початку виконання відповідних робіт. Створення широкої мережі осетрових господарств дасть змогу зберегти генофонд осетрових риб та знизити тиск браконьєрства та популяції осетрових риб, що перебувають під загрозою зникнення.

Методики досліджень сектору загальноприйняті в рибництві, іхтіології, гідрохімії та гідробіології.

Основні напрями діяльності сектору:

 1. вивчення особливостей формування продуктивних показників культивованих видів осетрових риб у процесі відтворення та вирощування в аквакультурі;
 2. удосконалення технологій штучного відтворення осетрових риб з використанням рибницьких УЗВ;
 3. розроблення і впровадження нових ресурсоощадних технологій вирощування молоді та товарної продукції осетрових риб;
 4. удосконалення методичних підходів до визначення біологічних показників різновікових груп осетрових риб;
 5. розроблення нових способів підвищення рівня виживання молоді осетрових риб у період підрощування до життєстійких стадій у контрольованих умовах рибних господарств індустріального типу;
 6. вивчення фізіолого-біохімічних показників живлення осетрових риб у процесі удосконалення способів їх годівлі на етапі вирощування личинок;
 7. розроблення окремих технологічних елементів переробки осетрової продукції, зокрема ікряно-товарного виробництва.

Пропозиції послуг фізичним та юридичним особам:

 • розроблення науково-біологічних обґрунтувань;
 • розроблення технологічних схем відтворення та вирощування осетрових риб відповідно до умов окремих господарств та напрямів аквакультури;
 • розроблення селекційних програм для суб’єктів селекційної справи в осетрівництві;
 • забезпечення наукового супроводу щодо створення ремонтно-маточних стад осетрових риб;
 • надання консультативних послуг.

Державне підприємство «Дослідне господарство Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН»

Директор ДП «ДГ Львівської дослідної станції» ІРГ НААН:
ЧЕРНИК Юрій Петрович
моб.: (067)672-2350


У відповідності до атестатів №№ 1031, 1032, 1033 від 20. 03. 2003 року Державному підприємству «ДГ Львівської дослідної станції» Інституту рибного господарства НААН, було присвоєно статус Племінного заводу, а з 19 червня 2003 року — статус Селекційного центру з рибництва (атестат № 2148), що є єдиним в умовах сьогодення в Україні.

В умовах селекційного центру сформовано маточні стада любінського, антонінсько-зозуленецького рамчастого та лускатого внутрішньогородного типу української породи коропа, галицького зонального масиву коропа, амурського сазана та лина.

Основна селекційно-племінна робота та дослідження працівників ЛДС і ДПДГ спрямовані на:

 • відтворення коропів заводським та природним способом, збереження існуючих порід та раціонального забезпечення племінними ресурсами;
 • відшукування та дослідження комбінаційної спроможності на проявлення ефекту гетерозису коропів різного генезису при їх поєднанні у промислових схрещуваннях, що є важливим етапом на шляху підвищення рибопродуктивності ставів;
 • проведення комплексної, рибницько-біологічної оцінки плідників та їх нащадків за генетичними, гематологічними, фізіологічними та рибницькими показниками;
 • ведення племінного обліку та звітності (бонітування, ідентифікація коропів за допомогою електронних чіпів, картки плідників тощо )
 • Разом з тим відновлено роботи з формування маточних стад несвицького аборигенного типу коропа.Зібраний живий генофонд коропових у ДП «ДГ Львівської дослідної станції» Інституту рибного господарства НААН є єдиним, унікальним на теренах України.

В 2021 році було відновлено ремонтні роботи по відбудові інкубаційного цеху. Його облаштовано інкубаційними апаратами, ємностями для перетримки плідників та личинок. Таким чином в даних умовах існує можливість проводити нерест в паралелі двома способами – природнім та заводським.

Директор Інституту рибного господарства НААН

Директор інституту
Грициняк Ігор Іванович
доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік Національної академії аграрних наук України
Телефон стаціонарний (приймальня): +38 (044) 227-01-86
Телефон мобільний (приймальня): +38 (094) 827-01-86
e-mail (приймальня): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
e-mail (директора): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народився Грициняк І. І. у 1956 році в селі Мавковичі Городоцького району Львівської області. У 1980 році закінчив Львівський державний університет за кваліфікацією економіст. У 2004 році захистив дисертаційну роботу і отримав науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук. У 2008 р. Грициняку І. І. присуджено наукове звання старшого наукового співробітника, у 2009 році він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук. Вчене звання професора йому було присуджено 2013 року і в тому ж році обрано дійсним членом-академіком Національної академії аграрних наук України.

Трудову діяльність Грициняк І. І. розпочав у 1977 році у Львівській дослідній станції Інституту рибного господарства. З січня 2006 року працює директором Інституту рибного господарства НААН.

Інститутом отримано патенти України на корисну модель отримано на понад 60 наукових розробок у царині аквакультури, де Грициняк І. І. є автором чи співавтором. Матеріали дослідницької роботи висвітлено ним у понад 240 наукових статтях, надрукованих як в Україні, так і за кордоном.

Він є заступником головного редактора наукового журналу «Рибогосподарської науки України», що видається в Україні з 2007 року (е-ISSN 2312-9581, ISSN 2075-1508, DOI: 10.15407/fsu).

Під його керівництвом захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук (Третяк О. М. «Рибницько-біологічні основи розведення та вирощування веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) в аквакультурі України») та 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук – Дерень О. В. «Продуктивна характеристика та природна резистентність різнопородних груп коропа під впливом ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench)», Петрів В. Б. «Метаболічна і продуктивна дія йоду у ставових риб», Особа І. А. «Генетична оцінка та фізіолого-біохімічні особливості коропів несвицького зонального типу» та Янінович Й. Є. «Підвищення ефективності ставового рибництва за рахунок розширення полікультури риб».

Наукові дослідження Грициняка І. І. присвячені розробленню та удосконаленню ресурсоощадних технологій вирощування товарної риби і рибопосадкового матеріалу, спеціальних препаратів для профілактики, боротьби з хворобами і підвищення імунітету риб, селекційній справі, годівлі риб.

Внаслідок цілеспрямованої багаторічної роботи селекціонерами за участю Грициняка І. І. були виведені три нових внутрішньопорідних типи українських коропів, які мають високу продуктивність, стійкість до зимівлі і хвороб.

Також за безпосередньої участі Грициняка І. І. науковцями Інституту вперше в Україні вивчаються можливості і розробляються рекомендації щодо збагачення м'яса риб окремими мікроелементами і в першу чергу йодом та селеном за рахунок включення його до складу кормів для риб.

В результаті проведених під керівництвом Грициняка I. I. наукових досліджень вперше здійснено системне вивчення взаємозв’язків між білковим поліморфізмом крові, природною резистентністю, активністю імунної та антиоксидантної систем, а також окремими сторонами обміну білків і ліпідів у коропів різного походження. Вивчена генетична структура різних внутрішньопорідних типів українських порід коропа та їх гібридних форм шляхом дослідження поліморфізму білків і ферментів.

Важливе місце в його діяльності займають розробки селекційно-генетичного спрямування. За його ініціативи в Інституті створена перша в країні спеціалізована лабораторія молекулярної генетики в рибництві та лабораторія вірусології і бактеріології.

В Інституті активно розвиваються дослідження, пов’язані з низькотемпературним зберіганням статевих продуктів господарсько-цінних, рідкісних і зникаючих видів риб різного походження, удосконалюються методи кріобіотехнологій. Також вперше створено кріобанк різних видів промислових і червонокнижних риб України.

Грициняк І. І. є членом Ради директорів з питань міжнародного співробітництва Мережі наукових центрів аквакультури країн Східної і Центральної Європи (NACEE), бере активну участь в організації стажування українських спеціалістів у зарубіжних науково-дослідних установах і університетах.

За досягнення в розвитку рибогосподарської науки Грициняку І. І. присуджено почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України», «Почесний працівник рибного господарства», «Лідер агропромислового виробництва». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом «Св. Володимира», орденом «Архістратига Михаїла», орденом «Георгія-Побідоносця», орденом «Христа-Спасителя», Почесною грамотою ЦВК, трудовою відзнакою «Ветеран рибного господарства», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та іншими державними відзнаками.

Заступник директора з наукової роботи

Заступник директора з наукової роботи:
Третяк Олександр Михайлович,
доктор сільськогосподарських наук,
моб.: +38(095)361-62-97
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник директора з загальних питань

Заступник директора з загальних питань:
Керезвас Анатолій Іванович,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.