Краснопольська Ольга Вікторівна

Спеціальність : 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Характеристика помісей першого покоління, отриманих від реципрокного схрещування галицьких та антоніно-зозулинецьких аборигенних масивів коропів»
Науковий керівник: д.с-г.н., професор, академік НААН Директор Грициняк Ігор Іванович
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2020-15.09.2024 рр.
Форма навчання: Очна(денна)
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-9448-6387

ПУБЛІКАЦІЇ

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. «Методи інтенсифікації в рибництві» Крушельницька О.В., Краснопольська О.В., Мельник-Приймачук Я.О.: Матеріали конференції «Дні студентських науки у Львівському університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького» 25-26 квітня 2018р.

2. «Бурштинське водосховище, еколого-біологічна характеристика» Божик В.Й., Моздір І.В., Краснопольська О.В.: Матеріали конференції «Дні студентських науки у Львівському університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького» 25-26 квітня 2018р.

3. «Риба як цінний продукт харчування» Яремко О.В., Краснопольська О.В.: Матеріали конференції «Дні студентських науки у Львівському університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького» 25-26 квітня 2018р.

4. Краснопольська О. В. Селекція, як основний напрямок наукових досліджень та основні етапи селекційно-племінної роботи в Україні// Рибогосподарська наука України. 2021. №4. С.115-131.

5. Краснопольська О. В., Грициняк І. І., Сироватка Д. А. Оцінка репродуктивних показників та особливості раннього онтогенезу реципрокних помісей антонінсько-зозуленецького та галицького внутрішньопородного типу української рамчастої породи коропа.// Proceedings of the ХХIX International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden July 26 – 29, 2022,p. 23-28. DOI -10.46299/ISG.2022.1.29

6. Куріненко Г.А., Краснопольська О.В. Характеристика реципрокних помісей антонінсько-зозуленецьких та галицьких рамчастих коропів на першому році життя.//Водні біоресурси та аквакультура. 2022. №2.

7. Краснопольська О.В., Матвієнко Н.М. Характеристика екологічних умов дослідних ставів за вирощування помісних цьоголіток галицького масиву та антонінсько-зозулинецького внутрішньопородного типу коропа.// Abstract VII International Scientific Conference “Actual Issues in the Development of Biology and Ecology” Листопад 16-17 2022 р., Вінниця, Україна.

8. Куріненко Г.А., Сироватка Д.А., Краснопольська О.В. Застосування методу синтетичної селекції в роботі з новими внутрішньопородними типами українських порід коропа// Водні біоресурси 2023 рік. с.128-137.

9. Куріненко Г.А., Сироватка Д.А., Краснопольська О.В. Застосування методу синтетичної селекції в роботі з новими внутрішньопородними типами українських порід коропа Аграрна наука – виробництву №2, 2023 С.23

10. О.В. Краснопольська, Г.А. Куріненко Аналіз рибницько-біологічних показників дволіток отриманих від реципрокних схрещувань антонінсько-зозуленецьких та галицьких рамчастих коропів Рибогосподарська наука України, 2023, №,2 с.71-82, DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.02.071
11. О.В. Краснопольська, Г. А. Куріненко Використання помісних коропів, отриманих з застосуванням селекційних ліній антонінсько-зозуленецьких та галицьких коропів в аквакультурі Полісся України Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів: V Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8 – 9 листопада 2023 р.