Склад спеціалізованої вченої ради

 

Склад спеціалізованої вченої ради

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Грициняк Ігор Іванович (голова ради)

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Матвієнко Наталія Миколаївна (заступник голови)

доктор біологічних наук, професор

Григоренко Тетяна Володимирівна, (учений секретар)

кандидат сільськогосподарських наук

Бех Віталій Валерійович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Бузевич Ігор Юрійович

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Дерень Ольга Володимирівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Кружиліна Світлана Володимирівна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Куріненко Ганна Анатоліївна

кандидат сільськогосподарських наук

Кучерук Анна Іванівна

кандидат сільськогосподарських наук

Лобойко Юрій Васильович

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Третяк Олександр Михайлович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Федоненко Олена Вікторівна

доктор біологічних наук, професор

Хижняк Меланія Іванівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Шекк Павло Володимирович

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Шерман Ісаак Михайлович

доктор сільськогосподарських наук, професор