Стратегія розвитку Інституту

Стратегія розвитку Інституту рибного господарства НААН на період 2021-2025 рр.

У Інституті рибного господарства НААН діє комісія з питань біоетики, відповідно до наказу МОЗ України 23.09.2009 р. №690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики», зареєстрованого в міністерстві юстиції України 29.10.2009 р. за №1010/17026, зі змінами і доповненнями, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 р. №249 «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей, Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації, з метою забезпечення правових та етичних норм щодо утримання лабораторних тварин, контролю за експериментами та процедурами, що проводяться з лабораторними тваринами, контролю за станом приміщень у відповідності до вимог санітарно-епідеміологічного та ветеринарного законодавства, а також розгляду пропозицій, скарг та заяв, стосовно утримання та використання лабораторних тварин у наукових цілях.

Про утворення комісії з питань біоетики

Про склад комісії з питань біоетики

Положення про комісію з біоетики Інституту рибного господарства НААН