9 листопада 2022 р. відбулось засідання координаційно-методичної ради ІРГ НААН

.

9 листопада 2022 р. відбулось засідання координаційно-методичної ради ІРГ НААН за ПНД 32 «Система комплексного наукового забезпечення рибного господарства на внутрішніх водоймах України» - («Рибництво рибальство»).

На засіданні були заслухані та затверджені результати наукових досліджень за 14 завданнями другого рівня, з них – 6 фундаментальних, 7 – прикладних, 1 – прикладне короткотермінове.

На засіданні було ухвалено, що наукові дослідження Інституту відповідають пріоритетним завданням наукового супроводу рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України, насамперед щодо розроблення удосконалених методів раціонального використання водних біоресурсів та перспективних технологій аквакультури в умовах екологічно безпечного природокористування з урізноманітненням генетичних ресурсів, об’єктів риборозведення та запровадженням сучасної системи контролю і стабілізації епізоотичної ситуації у водоймах рибогосподарського призначення.

Актуальність та наукова новизна проведених досліджень обґрунтовуються представленими у звітах результатами.

Практичне використання результатів науково-дослідних робіт Інституту сприятиме істотному підвищенню показників конкурентоспроможності продукції аквакультури та розв’язанню проблем імпортозаміщення, поліпшення екологічного стану водойм, збереження біорізноманіття водних екосистем та забезпечення невиснажливої промислової експлуатації сформованих рибних запасів.

03

04