Навчально-довідкова література. Монографії та підручники

 1. Basics of aquaculture and hydrobiotechnology / Fedonenko O., Marenkov O., Sharamok T., Kolesnik N., Grygorenko T., Simon M. // WSN. 2017. Vol. 88(1). P. 1—57.
 2. Comparative Study of Histopathological and Biochemical Biomarkers of Two Black Sea Marine Fish Species, Belonging to Different Ecological Groups / Rudneva I. I., Rudyk M. P., Shepelevich V. V., Skivka L. М., Roslova N. N., Shaida V. G. // Marine Environments. Diversity, Threats And Conservation / ed. Charles L. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2020. P. 429—464.
 3. Англійсько-український словник рибогосподарських термінів / авт.-укл. Грициняк І. І., Швець Т. М., Колесник Н. Л., Ткаченко В. М. Київ : ДІА, 2020. 480 с.
 4. Атлас промислових риб України / Гринжевський М. В., Алимов С. І., Ківа М. С. та ін. Київ : Квіц, 2005. 94 с.
 5. Біологічні основи годівлі риб / Тарасюк С. І., Дворецький А. І., Дерень О. В., Заярко О. І. Дніпропетровськ : Адверта, 2015. 189 с.
 6. Біологія і промисел далекосхідних рослиноїдних риб великих водосховищ України / Бузевич І. Ю., Котовська Г. О., Рудик-Леуська Н. Я., Христенко Д. С. Київ : Фітосоціоцентр, 2012. 126 с.
 7. Бучацкий Л. П. Онкология водных животных : монография. Киев : ДИА, 2021. 280 с.
 8. Бучацкий Л. П., Галахин К. А. Опухоли рыб водоемов Украины. Киев : ДИА, 2009. 144 с.
 9. Бучацкий Л. П., Рудь Ю. П., Матвиенко Н. Н. Вирусные инфекции осетров и лососей. Киев : ДИА, 2020. 240 с.
 10. Бучацький Л. П. Вірусологія безхребетних. Київ : ДІА, 2020. 224 с.
 11. Бучацький Л. П., Рудь Ю. П., Пастиря А. С. Бірнавіруси : монографія. Київ : ДІА, 2022. 192 с.
 12. Гейна К. М., Кутіщев П. С., Шерман І. М. Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації : наукова монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 300 с.
 13. Годівля риб / Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О., Пилипенко Ю. В., Воліченко М. І., Грициняк І. І. Київ : Вища освіта, 2001. 268 с.
 14. Гринжевский Н. В. Ветеран. Київ : ДИА, 2013. 272 с.
 15. Гринжевський М. В. Інтенсифікація виробництва продукції аквакультури у внутрішніх водоймах України. Київ : Світ, 2000. 188 с.
 16. Гринжевський М. В., Єрко В. М., Пекарський А. В. Словник-довідник науково-виробничих термінів і понять у рибному і водному господарствах, охороні навколишнього природного середовища внутрішніх водних об’єктів України. Київ : Вища освіта, 2002. 303 с.
 17. Гринжевський М. В., Пекарський А. В. Економічна ефективність вирощування товарної риби за трилітнього циклу. Київ : Світ, 2000. 166 с.
 18. Гринжевський М. В., Пекарський А. В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури. Київ : Поліграфконсалтинг, 2004. 328 с.
 19. Гринжевський М. В., Пшеничний Д. Р. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією. Київ : ІНКОС, 2009. 192 с.
 20. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ : Рибка моя, 2007. 306 с.
 21. Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. Обмін ліпідів у риб : монографія. Львів : Тріада плюс, 2010. 336 с.
 22. Грициняк І. І., Тарасюк С. І. Технологічні заходи виробництва продукції рибництва в органічному господарстві // Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні / ред. Я. М. Гадзало, В. М. Камінський. Київ : Аграрна наука, 2016. С. 422—441.
 23. Грициняк І. І., Янович Д. О., Швець Т. М. Екотоксикологія лососевих риб. Київ : ДІА, 2015. 472 с.
 24. Грициняк Ігор Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1998–2016 роки / НААН, ННСГБ, Ін-т риб. госп-ва ; уклад. Вергунов В. А., Коваленко С. Д., Тушницька Н. Й., Швець Т. М. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. 125 с. (Біобібліогр. серія «Академіки Національної академії аграрних наук України»).
 25. Желтов Ю. А. Кормление разновозрастных ценных видов рыб в фермерских рыбных хозяйствах. Киев : ИНКОС, 2006. 221 с.
 26. Желтов Ю. А. Кормовые добавки и качество воды в кормлении рыб : монография. Луганск : АСТРА-Плюс, 2014. 172 с.
 27. Желтов Ю. А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяйствах. Киев : ИНКОС, 2006. 282 с.
 28. Желтов Ю. А. Протеин и аминокислоты в кормах для выращивания разного вида и возраста рыб : монография. Луганск : АСТРА-Плюс, 2014. 156 с.
 29. Желтов Ю. А. Рациональное кормление карповых рыб в аквакультуре. Киев : ИНКОС, 2008. 408 с.
 30. Желтов Ю. А. Рецепты комбикормов для выращивания рыб разных видов и возрастов в промышленном рыбоводстве. Киев : ИНКОС, 2006. 154 с.
 31. Желтов Ю. А. Словарь по кормам и кормлению рыб. Киев, 2015. 164 с.
 32. Желтов Ю. А., Алексеенко А. А. Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах. Киев : ИНКОС, 2006. 169 с.
 33. Желтов Ю. А., Павлюченко Е. С., Стреха Н. А. Рыбное сырье для ресторанного дела. Київ : ИНКОС, 2011. 285 с.
 34. Желтов Ю. А., Матвиенко Н. Н. Корма для профилактики и лечения заболеваний рыб : монография. Киев : ИНКОС, 2013. 282 с.
 35. Інститут рибного господарства / ред. Грициняк І. І. Київ : ДІА, 2010. 352 с.
 36. Котовська Г. О., Христенко Д. С. Умови і ефективність відтворення основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища. Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. 175 с.
 37. Кражан С. А., Хижняк М. І. Природна кормова база рибогосподарських водойм. Херсон : Олді-плюс, 2011. 330 с.
 38. Кражан С. А., Хижняк М. І. Природна кормова база ставів. Херсон : Олді-Плюс, 2009. 328 с.
 39. Любительське рибальство в Україні / Новіцький Р. О., Максименко М. Л., Гончаров Г. Л., Кобяков Д. О. Дніпро : Ліра, 2022. 200 с.
 40. Марценюк Н. О., Гринжевський М. В. Вирощування риби в малих водоймах. Київ : ІНКОС, 2008. 208 с.
 41. Методологія наукових досліджень у рибництві / Грициняк І. І., Тарасюк С. І., Третяк О. М., Бузевич І. Ю. // Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві : посібник / ред. І. І. Ібатуллін, О. М. Жукорський. Київ : Аграрна наука, 2017. С. 184—203.
 42. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О., Пилипенко Ю. В., Воліченко М. І., Грициняк І. І. Київ : Вища освіта, 2002. 127 с.
 43. Нетрадиційні об’єкти рибництва в аквакультурі України / Гринжевський М. В., Грициняк І. І., Третяк О. М. та ін. Київ : Світ, 2001. 164 с.
 44. Общая гистология и эмбриология рыб / Козий М. С., Шерман И. М., Самойлюк В. В., Матвиенко Н. Н. : учебник. Херсон : Гринь Д.С., 2016. 484 с.
 45. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / Гринжевський М. В., Шерман І. М., Грициняк І. І., Василець С. В., Третяк О. М., Томіленко В. Г., Олексієнко О. О., Мрук А. І. Київ : Рибка моя, 2006. 352 с.
 46. Основи марикультури / Грициняк І. І., Толоконніков Ю. О., Ізергін Л. В., Кражан С. А. Київ : ДІА, 2013. 172 с.
 47. Основи рибоохорони та рибогосподарське законодавство : монографія / Бузевич І. Ю., Христенко Д. С., Котовська Г. О., Костенко Т. В. Київ : Фітосоціоцентр, 2012. 176 с.
 48. Основи фермерського рибного господарства / Гринжевський М. В., Андрющенко А. І., Третяк О. М., Грициняк І. І. Київ : Світ, 2000. 340 с.
 49. Правила експлуатації водосховищ дніпровського каскаду / Яцик А. В., Томільцева А. І., Гринжевський М. В. та ін. Київ : Генеза, 2001. 180 с.
 50. Риба у воді і на столі / Алимов С. І., Гринжевський М. В., Цедик В. В. та ін. Київ : Світ рибалки, 2004. 304 с.
 51. Рибальство та рибництво трансформованих річкових систем півдня України : наукова монографія / Шерман І. М., Гейна К. М., Козій М. С., Кутіщев П. С., Воліченко Ю. М. Херсон : Грінь Д.С., 2017. 312 с.
 52. Рудик-Леуська Н. Я., Котовська Г. О., Христенко Д. С. Атлас аборигенної іхтіофауни басейну р. Дніпро : монографія. Київ : Фітосоціоцентр, 2011. 192 с.
 53. Рудь М. П. Рослиноїдні риби — біотехніка поліциклічного відтворення. Київ : Наукова думка, 2010. 224 с.
 54. Справочник рыбовода. Профилактика болезней рыб / Грициняк И. И., Сидоров Н. А., Матвиенко Н. Н. и др. Киев : Рыбка моя, 2008. 112 с.
 55. Сучасні методи біотехнології у рибництві : науково-методичне видання / Бучацький Л. П., Рудь Ю. П., Залоїло О. В., Залоїло І. А. Київ : ДІА, 2018. 192 с.
 56. Тарасюк С. І., Грициняк І. І. Молекулярно-генетичні дослідження в рибництві : монографія. Київ : Аграрна наука, 2013. 312 с.
 57. Техноэкосистема АЭС. Гидробиология, абиотические факторы, экологические оценки / Протасов А. А., Семенченко В. П., Силаева А. А., Тимченко В. М., Бузевич И. Ю. и др. ; ред. А. А. Протасов. Киев : Институт гидробиологии НАН Украины, 2011. 234 с.
 58. Устич В. І., Щербак В. І., Мрук А. І. Біорізноманіття річки Іршава (басейн р. Тиса) і стратегія відновлення її раритетної іхтіофауни : монографія. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2017. 272 с.
 59. Фермерське рибництво / Грициняк І. І., Гринжевський М. В., Третяк О. М., Ківа М. С., Мрук А. І. Київ : Герб, 2008. 560 с.
 60. Хижняк М. І., Євтушенко М. Ю., Кражан С. А. Біологічні методи дослідження водойм : монографія. Київ : Український фітосоціологічний центр, 2013. 404 с.
 61. Христенко Д. С., Рудик-Леуська Н. Я., Котовська Г. О. Атлас адвентивної іхтіофауни басейну р. Дніпро : монографія. Київ : Фітосоціоцентр, 2011. 124 с.
 62. Цедик В. В. Стан популяцій ляща та плітки в умовах трансормації водної екосистеми Канівського водосховища. Київ : ІРГ УААН, 2003. 140 с.
 63. Цьонь Н. І., Хижняк М. І. Застосування зернової барди для підвищення біологічної продуктивності рибницьких ставів. Київ : Фітосоціоцентр, 2012. 158 с.
 64. Шерман І. М., Кутіщев П. С., Гейна К. М. Біологічні основи рибогосподарської експлуатації оселедцевих (Clupeidae) Дніпровсько-Бузької гирлової системи : наукова монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2016. 208 с.
 65. Щербик В. В., Бучацкий Л. П. Алгебра молекул живой материи : монография. Киев : ДИА, 2013. 160 с.
 66. Щербик В. В., Бучацький Л. П. Цифровая гравитация в живой материи. Киев : ДИА, 2020. 160 с.
 67. Янінович Й. Є., Грициняк І. І., Гринжевський М. В. Ставова полікультура. Львів : Сполом, 2011. 190 с.