Науково-методична документація. Методичні рекомендації та інструкції

 1. Vasiylchenko O. A., Glushko Y., Kucheryava L. V. Molekular biotechnology : Guide to Laboratory Practical Work for the students of specialties 7/8.05140103 «Pharmaceutical biotechnology». Kyiv, 2016. 44 p.
 2. Аналіз генетичної структури коропа за використання молекулярно-генетичних маркерів: методичні рекомендації / Тарасюк С. І., Нагорнюк Т. А., Маріуца А. Е., Бочков В. М., Глушко Ю. М., Борисенко Н. О., Постоєнко Д. М., Гузеватий І. О. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2016. 40 с.
 3. Бузевич І. Ю. Програма заходів з оптимізації рибогосподарського використання внутрішніх водойм в період 2015–2017 рр. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 17 с.
 4. Васильченко О. А., Глушко Ю. М. Молекулярна біотехнологія : лабораторний практикум для студентів спеціальності 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія». Київ, 2016. 54 с.
 5. Виявлення та використання коадаптивних асоціацій генів у коропових риб: методичні рекомендації. / Грициняк І. І., Тарасюк С. І., Нагорнюк Т. А., Маріуца А. Е., Бочков В. М., Глушко Ю. М., Борисенко Н. О., Постоєнко Д. М., Гузеватий І. О. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2016. 42 с.
 6. Генетико-морфометрична оцінка окремих популяцій рідкісних і зникаючих видів риб України: методичні рекомендації / Тарасюк С. І., Мрук А. І., Залоїло О. В., Маріуца А. Е., Глушко Ю. М., Устич В. І., Кучерук А. І., Бєлікова О. Ю., Суховерська Л. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2018. 73 с.
 7. Генетична оцінка окремих популяцій цінних видів риб України: методичні рекомендації / Тарасюк С. І., Нагорнюк Т. А., Маріуца А. Е., Бочков В. М., Глушко Ю. М., Борисенко Н. О., Мендришора П. Д. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2016. 40 с.
 8. Глушко Ю. М., Ковальов О. І., Дражнікова Г. Анатомія і фізіологія рослин : лабораторний практикум для студентів спеціальності 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія». Київ, 2016. 52 с.
 9. Дерень О. В., Батуревич О. О., Кориляк М. З. Використання мінералів природного походження в годівлі коропа : методичні рекомендації. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2018. 11 с.
 10. Залоїло О. В., Курдіш І. К., Бучацький Л. П. Методичні рекомендації з лабораторної оцінки впливу пестицидів та агрохімікатів на грунтові організми. Київ : ДІА, 2017. 33 с.
 11. Комплексна технологія відтворення лососевих риб в рибницьких господарствах України / укл. А. І. Мрук та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 27 с.
 12. Матвієнко Н. М., Лисиця А. В. Настанова щодо застосування засобу дезінфікуючого «Епідез» (розчин-концентрат 20%) ТУ У 24.4-22562454-005:2009 Україна в рибництві. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 3 с.
 13. Матвієнко Н. М., Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. Методичні рекомендації щодо молекулярно-біологічної діагностики вірусу інфекційного панкреатичного некротичного некрозу форелі. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 22 с.
 14. Методи контролю за абіотичними та біотичними компонентами екосистем / укл. Т. Г. Литвинова та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2010. 19 с.
 15. Методичні матеріали з питань ефективності затратного механізму при вирощуванні товарної риби за різних технологічних схем ведення рибництва / укл. В. В. Чернік та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 40 с.
 16. Методичні рекомендації «Виділення геномної ДНК у риб» / укл. С. І. Тарасюк та ін. Київ : ІРГ НААН, 2011. 18 с.
 17. Методичні рекомендації з відтворення та вирощування веслоноса в умовах повносистемних ставових господарств / авт.-упоряд. О. М. Третяк, Б. О. Ганкевич. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 54 с.
 18. Методичні рекомендації з комплексної оцінки генофонду коропових риб у селекційному процесі / укл. Грициняк І. І., Тарасюк С. І., Маріуца А. Е., Залоїло О. В., Нагорнюк Т. А., Глушко Ю. М., Борисенко Н. О., Бєлікова О. Ю. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2020. 30 с.
 19. Методичні рекомендації з оцінки формування продуктивних показників племінних коропів, відтворених за кріоконсервації статевих продуктів риб / Бех В., Куріненко Г., Черепнін В., Безусий О., Сироватка Д., Гурбик В. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2020. 10 с.
 20. Методичні рекомендації з підвищення біологічної продуктивності вирощувальних ставів / Т. В. Григоренко, Н. П. Чужма, А. М. Базаєва, Цьонь Н. І. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2018. 16 с.
 21. Методичні рекомендації з підвищення економічної ефективності та удосконалення організаційно-технологічних методів ведення рибництва в умовах господарств з різним рівнем інтенсифікації рибництва / укл. Н. І. Смирнюк, Л. В. Товстенко, І. В. Буряк, В. В. Чернік. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. 23 с.
 22. Методичні рекомендації з підвищення ефективності вирощування коропа за рахунок введення до складу кормів нових кормових добавок з антиоксидантними властивостями / О. В. Дерень, І. І. Грициняк, Р. А. Паламарчук, М. З. Кориляк. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 18 с.
 23. Методичні рекомендації з підвищення продуктивності рибницьких ставів із застосуванням нетрадиційних удобрювальних речовин / Т. В. Григоренко, Н. П. Чужма, А. М. Базаєва, Н. М. Москаленко. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 14 с.
 24. Методичні рекомендації з проведення генетичної експертизи плідників коропа / укл. С. І. Тарасюк, В.В. Бех, Т.А. Нагорнюк, С.В. Рекрут. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2011. 22 с.
 25. Методичні рекомендації з проведення промислових схрещувань малолускатого внутрішньопорідного типу української рамчастої породи коропа / Бех В. В., Олексієнко О. О., Осіпенко М. І., Куріненко Г. А., Сироватка Д. А., Олешко М. О., Мельниченко Я. Ю., Шишман Г. Ф., Бех А. В. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2020. 14 с.
 26. Методичні рекомендації з раціональної годівлі місцевими традиційними і нетрадиційними кормами при вирощуванні цьоголіток та товарного коропа за дволітнього циклу промислового рибництва / Ю. О. Желтов, І. І. Грициняк, М. Г. Муквич, М. А. Сидоров, М. К. Приймак, В. І. Грех. Київ : Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, 2006. 50 с.
 27. Методичні рекомендації з розрахунку потреби та виготовлення кормосумішей для годівлі риби з використанням місцевих кормових ресурсів / Ю. О. Желтов, М. В. Гринжевський, С. В. Василець. Київ : Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук; Виробниче Державно-колективне об’єднання «Укррибгосп», 2000. 16 с.
 28. Методичні рекомендації з формування та експлуатації маточних стад стерляді для організації ікряно-товарного виробництва за комбінованої технології індустріального рибництва / авт.-упоряд. О. М. Третяк, М. М. Пашко, С. М. Пашко. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2018. 21 с.
 29. Методичні рекомендації з формування якісного селекційного матеріалу українських порід коропа та рослиноїдних риб з використанням сучасних кріобіотехнологій. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 10 с.
 30. Методичні рекомендації застосування препаратів «Жавель-Клейд» та «Діамант» при ураженні коропових риб збудниками крустацеозів / укл. Н. М. Матвієнко, О. Б. Олійник. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. 9 с.
 31. Методичні рекомендації збору іхтіологічних матеріалів при встановленні лімітів промислового вилучення водних біоресурсів на внутрішніх водоймах : методические рекомендации / С. В. Кружиліна та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 14 с.
 32. Методичні рекомендації із забезпечення фізіологічних потреб різновікових груп коропа шляхом використання нових кормових добавок та в залежності від стану природної кормової бази ставів / укл. О. В. Дерень, І. І. Грициняк, Р. І. Пірус та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. 19 с.
 33. Методичні рекомендації по застосуванню відходів спиртової промисловості — зернової барди, в якості органічного добрива, для підвищення розвитку природної кормової бази та рибопродуктивності ставів при вирощуванні цьоголіток коропових видів риб / підг. І. І. Грициняк, Р. І. Пірус, Н. І. Цьонь та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2010. 10 с.
 34. Методичні рекомендації та технологічні нормативи зі створення і використання маточних стад стерляді для організації ікряно-товарного виробництва за комбінованої технології індустріального рибництва / Пашко М. М., Третяк О. М., Пашко С. М. Київ : ІРГ НААН, 2020. 32 с.
 35. Методичні рекомендації щодо визначення ступеню забруднення хлорорганічними пестицидами водойм комплексного та рибогосподарського призначення / А. П. Мельник та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 18 с.
 36. Методичні рекомендації щодо застосування культури хлорели в рибництві / Григоренко Т. В., Савенко Н. М., Чужма Н. П., Базаєва А. М. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2020. 14 с.
 37. Методичні рекомендації щодо застосування пивної дробини як нетрадиційного органічного добрива в рибницьких ставах / підгот. С. А. Кражан, Т. В. Григоренко, Н. П. Чужма та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2010. 11 с.
 38. Методичні рекомендації щодо комплексного визначення екологічного стану рибогосподарських водойм при забрудненні токсикантами природного та штучного походження (іони важких металів, нафтопродукти, пестициди) / укл. А. П. Мельник, О. М. Колос, Н. Г. Михайленко, Г. М. Добрянська. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. 22 с.
 39. Методичні рекомендації щодо наукового контролю стану іхтіофауни водосховищ / І. Ю. Бузевич, О. В. Діденко, Г. О. Котовська, І. В. Буряк. Київ : ІРГ НААНУ, 2020. 18 с.
 40. Методичні рекомендації щодо параметрів розвитку природної кормової бази у вирощувальних ставах за сучасних умов ведення ставового рибництва / укл. С. А. Кражан, Т. В. Григоренко, Н. І. Цьонь та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. 14 с.
 41. Методичні рекомендації щодо своєчасного виявлення та запобігання поширенню основних захворювань риб, що вирощуються у спеціалізованих рибницьких господарствах України / Матвієнко Н. М., Олійнк О. Б., Шепелевич В. В., Ващенко А. В. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2020. 26 с.
 42. Методичні рекомендації. Генетико-морфологічна оцінка окремих популяцій рідкісних і зникаючих видів риб України / С. І. Тарасюк, А. І. Мрук та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2018. 57 с.
 43. Методичні рекомендації. Генетична оцінка окремих популяцій цінних видів риб України / укл. С. І. Тарасюк та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 37 с.
 44. Методичні рекомендації. Система екологічного моніторингу та методичних засобів з оцінки ступеня забруднення рибогосподарських водойм важкими металами та хлорорганічними пестицидами / авт-упоряд. А. П. Мельник та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2018. 26 с.
 45. Молекулярна діагностика інфекційних захворювань риб : методичні рекомендації / укл. Рудь Ю. П., Залоїло О. В., Бучацький Л. П. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2020. 38 с.
 46. Пашко М. М., Третяк О. М., Пашко С. М. Методичні рекомендації та технологічні нормативи зі створення і використання маточних стад стерляді для потреб ікряно-товарного виробництва за комбінованої технології індустріального рибництва. Київ : ІРГ НААН, 2020. 30 с.
 47. Підвищення ефективності вирощування коропа за введення до складу кормів пребіотиків та сорбентів мікотоксинів : методичні рекомендації / Дерень О. В., Добрянська О. П., Сироватка Н. Ю., Кориляк М. З. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2020. 18 с.
 48. Підвищення продуктивних показників та резистентності молоді осетрових риб в умовах УЗВ : методичні рекомендації / Забитівський Ю. М., Ковальчук О. М., Юрчак С. В., Морміль Л. В., Бобеляк Л. Й., Борецька І. М., Добрянська О. П., Качай Г. В., Куць У. С. Великий Любінь : Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, 2020. 14 с.
 49. Популяційно-генетична оцінка цінних видів риб України : методичні рекомендації / укл. Тарасюк С. І., Третяк О. М., Маріуца А. Е., Нагорнюк Т. А., Борисенко Н. О., Глушко Ю. М., Бєлікова О. Ю., Суховерська Л. П. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2020. 30 с.
 50. Рекомендації з енергетичної оцінки ефективності технологій вирощування товарної риби / М. В. Гринжевський, Ф. В. Іваненко, Ю. А. Омельчук, І. В. Буряк. Київ : Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, 2001. 27 с.
 51. Рекомендації з нормативної годівлі риб удосконаленими комбікормами та кормосумішами з місцевої кормової сировини в умовах ресурсоощадного ведення ставової та індустріальної аквакультури / Ю. О. Желтов, В. І. Грех та ін. Київ : ІРГ НААН, 2010. 38 с.
 52. Рекомендації з розвитку генетичної компоненти за використання молекулярно-генетичних маркерів / укл. С. І. Тарасюк та ін. Київ : ІРГ НААН, 2011. 40 с.
 53. Технологія вирощування товарної риби в ставах за розширеної полікультури / І. І. Грициняк, М. В. Гринжевський, Й. Є. Янінович, Т. М. Швець. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2011. 26 с.
 54. Тимчасова настанова щодо застосування препарату «Ентеронормін» в рибництві. Київ : ІРГ НААН, 2020. 2 с.