Нові внутрішньопородні типи українських порід коропа

.

Антонінсько-зозуленецькі коропи виведені методом відтворного схрещування місцевих безпорідних коропів Антонінського держрибзаповідника із дзеркальними галицькими. Ці типи представлені: лускатою та рамчастою формами та завдяки своєму масиву і історії створення, є ядром українських порід. У своїй спадковій основі коропи антонінсько-зозуленецьких внутрішньопорідних типів мають 50% спадкових задатків аборигенних лускатих та 50% дзеркальних галицьких коропів. Рамчастий короп є найбільш продуктивним і витривалим серед усіх малолускатих форм. Плідники як лускатої так і рамчастої лінії пристосовані до відтворення як в природних умовах, так і штучних (заводських) умовах. Середній показник маси тіла самиць віком 5 років становить 4,8-5,3кг, 6 років – 5,7-6,2кг, 7 років – 6,5-7,5кг, 8 років – 7,4-8,6кг, 9 років – 8,2-9кг. При цьому середній показник плодючості впершенерестуючих самиць становить 320-410 тис. ікринок. Самки віком 6-8 років є ядром племінного стада, в якому даний показник перебуває в межах 700-1000 тис. ікринок. При проведенні нересту в ставових умовах середній показник виживаності 3-добових личинок отриманих від елітних плідників лускатої лінії становить – 62,3%, рамчастої – 58,6%. За заводського відтворення, відповідно, даний показник складає 77,6 і 75,3%, що є в межах нормативних вимог, але вище за показник батьківських форм на 5-7%.

1m

  2m

3m

Сторінка відділу