Способи застосування нових (нетрадиційних) кормових добавок у штучних кормах для коропових видів риб

Основні результати експериментів з вирощування дволіток коропа з додаванням до основного раціону препарату “Актіген” (середні показники)

Досліджено ефективність використання нетрадиційних компонентів у складі коропових комбікормів – пребіотика «Актіген» та сорбенту мікотоксинів «Мікосорб».

Комплексна система регламентації інтенсивності рибальства у великих рівнинних водних об’єктах для забезпечення стабільного поповнення рибних запасів, підтримання оптимальних структурних показників іхтіопопуляцій та здійснення штучного відтворення іхтіофау

Пріоритетні завдання формування та експлуатації рибних запасів водосховищ України:

  • спрямоване збагачення сировинної бази промислу;
  • збереження біорізноманіття іхтіокомплексів;
  • раціональне ведення рибальства з урахуванням біопродукційного потенціалу водойм;
  • забезпечення державного контролю та регулювання заходів щодо експлуатації водних біоресурсів.