Державне підприємство «Дослідне господарство Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН»

Директор ДП «ДГ Львівської дослідної станції» ІРГ НААН:
ЧЕРНИК Юрій Петрович
моб.: (067)672-2350


У відповідності до атестатів №№ 1031, 1032, 1033 від 20. 03. 2003 року Державному підприємству «ДГ Львівської дослідної станції» Інституту рибного господарства НААН, було присвоєно статус Племінного заводу, а з 19 червня 2003 року — статус Селекційного центру з рибництва (атестат № 2148), що є єдиним в умовах сьогодення в Україні.

В умовах селекційного центру сформовано маточні стада любінського, антонінсько-зозуленецького рамчастого та лускатого внутрішньогородного типу української породи коропа, галицького зонального масиву коропа, амурського сазана та лина.

Основна селекційно-племінна робота та дослідження працівників ЛДС і ДПДГ спрямовані на:

  • відтворення коропів заводським та природним способом, збереження існуючих порід та раціонального забезпечення племінними ресурсами;
  • відшукування та дослідження комбінаційної спроможності на проявлення ефекту гетерозису коропів різного генезису при їх поєднанні у промислових схрещуваннях, що є важливим етапом на шляху підвищення рибопродуктивності ставів;
  • проведення комплексної, рибницько-біологічної оцінки плідників та їх нащадків за генетичними, гематологічними, фізіологічними та рибницькими показниками;
  • ведення племінного обліку та звітності (бонітування, ідентифікація коропів за допомогою електронних чіпів, картки плідників тощо )
  • Разом з тим відновлено роботи з формування маточних стад несвицького аборигенного типу коропа.Зібраний живий генофонд коропових у ДП «ДГ Львівської дослідної станції» Інституту рибного господарства НААН є єдиним, унікальним на теренах України.

В 2021 році було відновлено ремонтні роботи по відбудові інкубаційного цеху. Його облаштовано інкубаційними апаратами, ємностями для перетримки плідників та личинок. Таким чином в даних умовах існує можливість проводити нерест в паралелі двома способами – природнім та заводським.