Вчена рада Інституту рибного господарства НААН

Вчений секретар:
Тушницька Наталія Йосифівна
канд. вет. наук, с.н.с.
Тел.: +38(044)423-74-66,
моб.: +38(097)477-33-08
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції, затверджується за поданням Інституту наказом Академії терміном не більше як на три роки.

Керівник Інституту, його заступник з наукової роботи і вчений секретар є членами вченої ради за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих вчених (представник молодих вчених) Інституту та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Інституту.

Вчена рада Інституту створюється із 21 особи. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора.

Обраними членами вченої ради вважаються особи, які набрали не менше 50% голосів учасників зборів, які взяли участь у голосуванні.

До складу вченої ради можуть бути обрані або призначені також провідні вчені з інших установ аналогічного профілю та спеціалісти агропромислового комплексу.

До виключної компетенції вченої ради Інституту належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
4) удосконалення та розвитку структури наукової установи;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
8) присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
9) затвердження річних звітів про діяльність Інституту та фінансових планів Інституту;
10) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
11) погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Вчена рада Інституту створює методичну комісію та постійно діючі або тимчасові комісії з проблемних питань аграрної науки для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення вченої ради. Головою комісії призначається один із членів вченої ради.

Вчена рада правомочна приймати рішення, якщо у засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів вченої ради, які брали участь у засіданні. Рішення приймаються відкритим голосуванням, якщо вчена рада не прийняла рішення про таємне голосування. Рішення вченої ради оформляється протоколом, який підписується головою і секретарем вченої ради.

Вчена рада планує свою роботу і здійснює своє діловодство. Документи вченої ради зберігаються 10 років.

При Інституті можуть створюватись спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
ІНСТИТУТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН

Наказ НААН про затвердження складу Вченої ради
№ 153-к від 13 квітня 2021 року

vchena rada2021