Учений секретар та Вчена рада

В.о. ученого секретаря
Сироватка Наталія Юріївна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org/0000-0003-3795-0598
моб.: +38(098)088-4168

 

Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції, затверджується за поданням Інституту наказом Академії терміном не більше як на три роки.

Керівник Інституту, його заступник з наукової роботи і вчений секретар є членами вченої ради за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих вчених (представник молодих вчених) Інституту та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Інституту.

Вчена рада Інституту створюється із 21 особи. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора.

Обраними членами вченої ради вважаються особи, які набрали не менше 50% голосів учасників зборів, які взяли участь у голосуванні.

До складу вченої ради можуть бути обрані або призначені також провідні вчені з інших установ аналогічного профілю та спеціалісти агропромислового комплексу.

До виключної компетенції вченої ради Інституту належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
4) удосконалення та розвитку структури наукової установи;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
8) присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
9) затвердження річних звітів про діяльність Інституту та фінансових планів Інституту;
10) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
11) погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Вчена рада Інституту створює методичну комісію та постійно діючі або тимчасові комісії з проблемних питань аграрної науки для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення вченої ради. Головою комісії призначається один із членів вченої ради.

Вчена рада правомочна приймати рішення, якщо у засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів вченої ради, які брали участь у засіданні. Рішення приймаються відкритим голосуванням, якщо вчена рада не прийняла рішення про таємне голосування. Рішення вченої ради оформляється протоколом, який підписується головою і секретарем вченої ради.

Вчена рада планує свою роботу і здійснює своє діловодство. Документи вченої ради зберігаються 10 років.

При Інституті можуть створюватись спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством.

Положення про Вчену раду Інституту рибного господарства НААН

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
ІНСТИТУТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НААН

Наказ НААН № 134-к від 26 березня 2024 р.

 


з/п
Прізвище, ім'я, по батьковіПосада, вчений ступінь, звання
1. ГРИЦИНЯК Ігор Іванович В.о. директора Інституту, д .с.-г. н., професор, академік НААН - голова Вченої ради
2. ТРЕТЯК Олександр Михайлович Заступник директора з наукової роботи, д. с.-г. н., с. н. с. - заступник голови Вченої ради
3. СИРОВАТКА Наталія Юріївна В.о. ученого секретаря Інституту - секретар Вченої ради
4. БЕХ Віталій Валерійович Завідувач кафедри аквакультури факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України, д. с.-г. н., професор, член Вченої ради
5. БУЗЕВИЧ Ігор Юрійович Завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, д. б. н., член-кор. НААН, член Вченої ради
6.         ВАЩЕНКО Андрій Володимирович Старший науковий співробітник лабораторії іхтіопатології, к. с.-г. н., член Вченої ради
7.         БУЧАЦЬКИЙ Леонід Петрович Провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій, д. б. н., професор, член Вченої ради
8.         ГЛУШКО Юлія Миколаївна Провідна наукова співробітниця лабораторії молекулярно-генетичних досліджень, к. с.-г. н., с. н. с., член Вченої ради
9.         ГРИГОРЕНКО Тетяна Володимирівна Завідувачка лабораторії гідробіології та технології культивування цінних безхребетних, к. с.-г. н., член Вченої ради
10.     ДЕРЕНЬ Ольга Володимирівна Завідувачка лабораторії кормів і годівлі риб, к. с.-г. н., с. н. с., голова первинної профспілкової організації працівників ІРГ НААН, член Вченої ради
11.     ДІДЕНКО Олександр Володимирович Старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ, к. б. н., с. н. с., член Вченої ради
12.     ДРАГАН Людмила Петрівна Завідувачка лабораторії екологічних досліджень, к. б. н., с. н. с., член Вченої ради.
13.     КУРІНЕНКО Ганна Анатолівна Завідувачка лабораторії селекції риб, к. с.-г. н., ст. досл., член Вченої ради
14.     КУЧЕРУК Анна Іванівна Завідувачка лабораторії лососівництва, осетрівництва та технологій відтворення рідкісних та зникаючих видів риб, к. с.-г. н., член Вченої ради
15.     МАРІУЦА Алла Ергашівна Завідувачка лабораторії молекулярно-генетичних досліджень, к. с.-г. н., с. н. с., член Вченої ради
16.     МАТВІЄНКО Наталія Миколаївна Завідувачка лабораторії іхтіопатології, д. б. н., професор, член Вченої ради
17.     МЕЗЕНЦЕВА Лариса Михайлівна Провідна наукова співробітниця Відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, к. б. н., куратор Інституту, член Вченої ради
18.     МРУК Антоніна Іванівна Старша наукова співробітниця лабораторії лососівництва, осетрівництва та технологій відтворення рідкісних та зникаючих видів риб, член Вченої ради
19.     РУДЬ Юрій Петрович Завідувач лабораторії біотехнологій, к. б. н., с. н. с., член Вченої ради
20.     СИМОН Марія Юріївна Старша наукова співробітниця лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, к. с.-г. н., голова ради молодих вчених, член Вченої ради
21.     СИРОВАТКА Денис Анатолійович Провідний науковий співробітник лабораторії селекції риб, к. с.-г. н., ст. досл., член Вченої ради