2022 Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів, 26-27 грудня 2022 року, Київ, Україна

.

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі
у IV Міжнародній науково-практичній конференції
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ»,
з виданням збірника та розміщенням у наукометричних базах даних
Дата: 26-27 грудня 2022 року, Київ, Україна

Інформаційний лист (укр)

konf2022 ua

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі
у IV Міжнародній науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ»,

що відбудеться 26-27 грудня 2022 року, Київ, Україна, 
з виданням збірника

Інформаційний лист (укр)

Завантажити матеріали конференції (PDF)

Організатор – Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України (http://if.org.ua).

Мета – обмін науково-практичним досвідом, обговорення актуальних проблем, загальних тенденцій і перспектив розвитку галузі аквакультури в Україні та світі.

Робочі мови – українська, англійська.

Науково-організаційний комітет:

Грициняк Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор Інституту рибного господарства НААН (голова), м. Київ, УКРАЇНА;

Колесник Наталія Леонідівна, кандидат с.-г. наук, с. н. с., зав. лаб. міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності ІРГ НААН,  м. Київ, УКРАЇНА;

Артурс Шкуте, доктор біол. наук, професор, директор Інституту екології Даугавпілського університету, м. Даугавпілс, ЛАТВІЯ;

Кононенко Руслан  Володимирович, кандидат вет. наук, декан факультету тваринництва та водних біоресурсів, доцент кафедри аквакультури НУБіП України, м. Київ, УКРАЇНА;

Федоненко Олена Вікторівна, доктор біол. наук, професор, зав. кафедри загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет ім. О. Т. Гончара,  м. Дніпро, УКРАЇНА;

Юлдашов Мансур Арзікулович, кандидат біол. наук, заст. директора з науки, Науково-дослідницький інститут рибництва, м. Ташкент, УЗБЕКИСТАН;

Мейманов Чингиз Мейманович, Генеральний директор ПрАТ «Форелевий рибний завод», м. Бішкек, КИРГИЗСТАН;

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, професор, зав. кафедри водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, УКРАЇНА;

Кароль Венгляже, доктор с.-г. наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, президент науково-виробничого дослідного філіалу, Інститут зоотехніки, м. Краків, ПОЛЬЩА; 

Шекк Павло Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, УКРАЇНА;

Софіко Діассамідзе, Голова правління Асоціації органічної аквакультури «Foregi», м. Батумі,  ГРУЗІЯ;

Кутіщев Павло Сергійович, кандидат біол. наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, УКРАЇНА;

Олена Зубков, доктор наук, професор, чл.-кор. Академії наук Молдови, зав. лаб. гідробіології та екотоксикології Інституту зоології, м. Кишинів, МОЛДОВА;

Лобойко Юрій Васильович, доктор с.-г. наук, зав. кафедри водних біоресурсів та аквакультури, доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, м. Львів, УКРАЇНА;

Віщур Олег Іванович, доктор вет. наук, с. н. с., зав. лаб. імунології, Інститут біології тварин НААН, м. Львів, УКРАЇНА;

Федоренко Микола Олександрович, перший заступник директора, Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури», м. Київ, УКРАЇНА;

Щербак Володимир Іванович, доктор біол. наук, професор, провідний наук. співробітник відділу санітарної гідробіології та гідропаразитології, Інститут гідробіології, м. Київ, УКРАЇНА;

Данильчук Галина Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, УКРАЇНА.

Рубрики:
• актуальні проблеми та перспективи
• біоресурси та екологія водойм
• технології в аквакультурі
• селекція, генетика та біотехнології
• фізіологія та біохімія
• корми та годівля
• іхтіопатологія
• економіка та організація виробництва

Контакти
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
Сторінка конференції в мережі Інтернет: https://if.org.ua/index.php/uk/konf-irg/1003-2022kijiv
Контактна особа: Колесник Наталія Леонідівна, тел.: +38(097)700-7725.

Розсилка матеріалів учасникам
Збірник опублікованих матеріалів буде розміщений у відкритому доступі на інтернет-сторінціі конференції; за бажанням учасників їм може бути надісланий друкований примірник.

Контрольні дати:

до 26 грудня 2022 року – приймання заявок на участь та матеріалів;
до 31 грудня 2022 року – видання збірки матеріалів конференції та розміщення їх на інтернет-сторінці.

Вартість участі:

Публікація тез у нашому збірнику безкоштовна. Вартість паперового примірника збірника ‒ 150 грн, для закордонних авторів – 25 USD. Замовляти примірник слід при поданні матеріалів до публікації. Спосіб та оплата доставки обговорюються електронною поштою.

Форма подачі матеріалів:

На електронну адресу, вказану в контактах, надіслати 3 файли формату MS Word з розширенням .doc (заявку на участь, згоду на публікацію та власне тези ‒ І.І. Іванов, текст.doc; І.І. Іванов, заявка.doc; І.І. Іванов, згода.doc;), зазначивши у темі листа ПІБ 1-го автора та назву тез, до 20 листопада 2022 року.

Вимоги до оформлення:

Обсяг матеріалів для публікації – 1–2 сторінки авторського тексту
- шрифт Times New Roman Cyr, 12 кегль;
- інтервал між рядками – 1;
- абзацний відступ – 1;
- нумерація сторінок – праворуч у верхній частині сторінки;
- поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см;
Назва тез – великими літерами, із зазначенням УДК, латинські назви виділені курсивом;
Відомості про авторів ‒ ПІБ, e-mail, місце роботи (навчання) із зазначенням міста;
Список літератури – відповідно до вимог ВАК згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40). Посилання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії. Список літератури подається за порядком появи посилань у тексті.
Заявка – заповнити готовий бланк в електронному вигляді та надіслати разом з тезами.
Згода на публікацію – заповнити готовий бланк, підписати, просканувати та надіслати разом з тезами.