ПРАВИЛА користування науковою бібліотекою Інституту рибного господарства НААН України

Наукова бібліотека Інституту рибного господарства НААН — одна з найбільших книгозбірень України з рибогосподарської тематики. Вона надає читачам у тимчасове користування свої фонди, які згідно зі статтею 17 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» є складовою частиною загальнодержавного бібліотечного фонду і знаходяться під охороною держави, а також довідково-бібліографічні та інші інформаційні послуги.

У разі відсутності у фондах бібліотеки наукового видання, що становить інтерес для співробітників Інституту, бібліотека може задовольнити відповідний запит шляхом отримання видань за міжбібліотечним абонементом або у порядку книгообміну.

Право користування бібліотекою мають співробітники Інституту рибного господарства НААН, наукові співробітники науково-дослідних та освітніх установ, міністерств і відомств, аспіранти, студенти, які займаються науково-дослідною роботою, та ін.

Право користування індивідуальним абонементом, з видачею літератури за межі читальної зали, надається працівникам постійного складу Інституту.

Запис до бібліотеки здійснюється за паспортом, для студентів — за студентським квитком і паспортом.

Під час запису до бібліотеки читач має ознайомитися з правилами користування нею і підписати зобов’язання про їх виконання.

Користування бібліотекою є безкоштовним. Додаткові види послуг, які надає бібліотека читачам (копіювання окремих сторінок видань тощо), можуть бути платними.

У разі звільнення з Інституту або довгострокового (понад 30 календарних днів) відрядження читач зобов’язаний повністю розрахуватися з бібліотекою.

За кожне видання, яке отримує читач на індивідуальний абонемент, він розписується в читацькому формулярі. Не дозволяється виносити з бібліотеки матеріали, що не записані. Після повернення літератури або інших матеріалів до бібліотеки підпис читача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється.

Видання, що наявні у фонді у єдиному примірнику, а також енциклопедичні видання, словники, довідники, рідкісні та цінні документи, матеріали, отримані за міжбібліотечним абонементом, видаються для користування лише в межах читальної зали.

Неопубліковані документи (дисертації, звіти тощо), рідкісні та цінні видання, а також матеріали, що становлять інтелектуальну власність Інституту, зокрема науково-технологічна документація, видаються для роботи лише співробітникам Інституту в читальній залі, при цьому неопубліковані документи та раритети — без права копіювання. Виключення можуть становити відповідні запити, письмово погоджені директором Інституту.

Суворо забороняється пошкоджувати друковані матеріали: робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати тощо.

Читач несе матеріальну відповідальність за стан збереження отриманих ним матеріалів і своєчасне їх повернення до бібліотеки.

У разі втрати або пошкодження видань, що складають фонд наукової бібліотеки, читач зобов’язаний протягом двох місяців відшкодувати втрату: примірником того ж видання або, з дозволу директора Інституту, якісною копією з нього або рівноцінним виданням. У разі неможливості такої заміни читач має відшкодувати вартість бібліотечного матеріалу, виходячи з реально існуючих на момент втрати цін.

За порушення даних Правил читач позбавляється права користування бібліотекою терміном на 1 рік.

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України»

jurnal 600 2023ISSN 2312-9581 (ONLINE), ISSN 2075-1508 (PRINT)
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu

«Рибогосподарська наука України» – науковий журнал, що видається в Україні з 2007 року.

Засновник та видавник журналу – Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB № 12495-1379Р від 19.04.2007 р., перереєстрація відбулася в 2014 році – свідоцтво КВ № 20934-10734ПР від 18.08.2014 р.

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські спеціальності —091,207), категорія «Б», переатестація від 17.03.2020 (наказ Міністерства освіти і науки України No 409).

До редакційної колегії журналу входять відомі вчені з різних країн світу (Республіки Індія, Словацької Республіки, Республіки Польща, Республіки Хорватія, Чеської Республіки).

Журнал публікує статті з різних аспектів рибогосподарської науки. Журнал має такі рубрики:

• Актуальні проблеми та перспективи
• Біоресурси та екологія водойм
• Технології в аквакультурі
• Селекція, генетика та біотехнології
• Корми та годівля
• Фізіологія та біохімія
• Іхтіопатологія
• Пропозиції виробництву
• Економіка
• Сторінка молодого вченого
• Критика і бібліографія
• Хроніка
• Ювілеї

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Періодичність виходу – 4 рази на рік. Для редакції неприйнятно порушення встановлених термінів публікації та виходу кожного номера журналу не в строк. Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН.

Адреса:
Редакція журналу «Рибогосподарська наука України», Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, Україна, 03164

Сайт: http://fsu.ua
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Контактна особа: Симон Марія Юріївна
тел. моб.: +38(063)115-3916

20170223

Масюк Н. П. Водорості в системі органічного світу / Н. П. Масюк, І. Ю. Костіков. - К. : Академперіодика, 2002. - 178 с. - ISBN 966-8002-38-5

201702221

Журнал "Рибогосподарська наука України". - 2016. - № 4 (38). - 156 с.