konf2023 ua

 

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у V Міжнародній науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ»,

що відбудеться 8-9 листопада 2023 року, Київ, Україна, 
з виданням збірника та заслуховуванням доповідей у онлайн-форматі

DOI: https://doi.org/10.61976/conf.IF-2023-5

Інформаційний лист (укр.)

Завантажити матеріали конференції (PDF)

Організатор – Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України (http://if.org.ua).

Мета – обмін науково-практичним досвідом, обговорення актуальних проблем, загальних тенденцій і перспектив розвитку галузі аквакультури в Україні та світі.

Робочі мови – українська, англійська.

Науково-організаційний комітет:

Грициняк Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор Інституту рибного господарства НААН, м. Київ, УКРАЇНА (голова);

Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, ІРГ НААН, м. Київ, УКРАЇНА;

Maтвiєнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології, ІРГ НААН, м. Київ, УКРАЇНА;

Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу вивчення біоресурсів водосховищ, ІРГ НААН, м. Київ, УКРАЇНА;

Гламузіна Бранко, PhD, професор кафедри аквакультури, Університет Дубровника, м. Дубровнік, ХОРВАТІЯ;

Кононенко Руслан Володимирович, кандидат вет. наук, декан факультету тваринництва та водних біоресурсів, доцент кафедри гідробіології та іхтіології, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, УКРАЇНА;

Шкуте Артурс, Ph.D., Sc.D., професор, директор Інституту екології Даугавпілського університету, м. Даугавпілс, ЛАТВІЯ;

Маренков Олег Миколайович, кандидат біол. наук, доцент, проректор з наукової роботи, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, УКРАЇНА;

Пекарик Ладіслав, PhD, ст. н. с., Центр рослинництва та біорізноманіття Словацької академії наук, м. Братіслава, СЛОВАЧЧИНА;

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, професор кафедри водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, УКРАЇНА;

Шекк Павло Володимирович, доктор с.-г. наук, професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, УКРАЇНА;

Кутіщев Павло Сергійович, кандидат біол. наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, УКРАЇНА;

Зубков Олена, доктор наук, професор, чл.-кор. Академії наук Молдови, зав. лаб. гідробіології та екотоксикології Інституту зоології, м. Кишинів, МОЛДОВА;

Лобойко Юрій Васильович, доктор с.-г. наук, зав. кафедри водних біоресурсів та аквакультури, доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, м. Львів, УКРАЇНА;

Віщур Олег Іванович, доктор вет. наук, професор, зав. лаб. імунології, Інститут біології тварин НААН, м. Львів, УКРАЇНА;

Федоренко Микола Олександрович, перший заступник директора Державної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури», м. Київ, УКРАЇНА;

Щербак Володимир Іванович, доктор біол. наук, професор, провідний наук. співробітник відділу санітарної гідробіології та гідропаразитології, Інститут гідробіології НАН, м. Київ, УКРАЇНА;

Симон Марія Юріївна, кандидат с.-г. наук, в.о. зав. лаб. міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності Інституту рибного господарства НААН,  м. Київ, УКРАЇНА;

Данильчук Галина Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, УКРАЇНА.

Рубрики:

• актуальні проблеми та перспективи
• біоресурси та екологія водойм
• технології в аквакультурі
• селекція, генетика та біотехнології
• фізіологія та біохімія
• корми та годівля
• іхтіопатологія
• економіка та організація виробництва

Контакти
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
Сторінка конференції в мережі Інтернет: https://if.org.ua/index.php/uk/naukovi-vidannya/konf-irg/1060-2023kijiv
Контактна особа: Симон Марія Юріївна, тел.: +38(063)115-3916.

Розсилка матеріалів учасникам
Збірник опублікованих матеріалів буде розміщений у відкритому доступі на інтернет-сторінціі конференції; за бажанням учасників їм може бути надісланий друкований примірник.

Контрольні дати:

до 6 листопада 2023 року — приймання заявок на участь та матеріалів;
8–9 листопада 2023 року — заслуховання доповідей бажаючих у онлайн-форматі;
до 25 листопада 2023 року — розміщення матеріалів конференції на інтернет-сторінці;
до 15 грудня 2023 року — видання збірки матеріалів конференції.

Вартість участі:

Публікація тез у нашому збірнику безкоштовна. Вартість паперового збірника — 150 грн/прим., для закордонних авторів — 25 USD. Замовляти примірник слід при поданні матеріалів до публікації. Спосіб та оплата доставки узгоджуються електронною поштою.

Форма подання матеріалів:

На електронну адресу, вказану в контактах, надіслати 3 файли формату MS Word з розширенням .doc (заявку на участь, згоду на публікацію та власне тези — наприклад: П.К. Сагайдачний, текст.doc; П.К. Сагайдачний, заявка.doc; П.К. Сагайдачний, згода.doc), зазначивши у темі листа ПІБ 1-го автора та назву тез, до 6 листопада 2023 року.

Вимоги до оформлення:

Обсяг матеріалів для публікації — до 4 сторінок авторського тексту
- шрифт — Times New Roman, 12 кегль;
- інтервал між рядками — 1;
- абзацний відступ — 1 см;
- нумерація сторінок — праворуч у верхній частині сторінки;
- поля: верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см;
Назва тез — великими літерами, із зазначенням УДК, латинські назви виділені курсивом;
Відомості про авторів — ПІБ, e-mail, місце роботи (навчання) із зазначенням міста;
Список літератури — відповідно до вимог ВАК України, згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40). Посилання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії. Список літератури подається за порядком появи посилань у тексті.
Заявка — заповнити готовий бланк в електронному вигляді та надіслати разом з тезами.
Згода на публікацію — заповнити готовий бланк, підписати, просканувати та надіслати разом з тезами.
Окремо у тексті листа вказати чи плануєте доповідь в онлайн-форматі та її тривалість.