Захист дисертації Воліченка Юрія Миколайовича

19 вересня о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбувся прилюдний захист дисертації Воліченка Юрія Миколайовича на тему: «Оптимізація вирощування цьоголіток коропових риб за пасовищною технологією в умовах півдня України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник:
Шерман Ісаак Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури.

Офіційні опоненти:

  • Бех Віталій Валерійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут рибного господарства НААН, завідувач відділу селекції риб;
  • Марценюк Вадим Петрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

[Автореферат]