Захист дисертації Куріненко Ганни Анатоліївни

19 вересня о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбувся прилюдний захист дисертації Куріненко Ганни Анатоліївни на тему: «Вирощування пеляді (Coregonus peled Gmelin, 1788) за різних технологій в умовах рибних господарств України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник:
Балтаджі Ростислав Анатолійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

  • Шерман Ісаак Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
  • Марценюк Вадим Петрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

[Автореферат]