Захист дисертації Симон Марії Юріївни

04 березня 2021 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН України відбудеться прилюдний захист дисертації Симон Марії Юріївни на тему: «Вирощування молоді російського осетра (Acipenser guldenstaedtii Brandt & Ratzenburg) за умови введення до раціону інактивованих пекарських дріжджів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович, Інститут рибного господарства НААН, директор.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, доцент Лобойко Юрій Васильович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Корнієнко Володимир Олександрович, Херсонський державний аграрно-економічний університет, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]