Захист дисертації Ганкевича Богдана Олександровича

22 квітня 2021 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН України відбудеться прилюдний захист дисертації Ганкевича Богдана Олександровича за темою: «Рибницько-біологічні особливості веслоноса Polyodon spathula (Walbaum,1792) в умовах товарного рибництва в ставах Полісся та Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Третяк Олександр Михайлович, Інститут рибного господарства НААН, заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Коваленко Василь Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри аквакультури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]