Захист дисертації Грішина Богдана Олеговича

23 квітня 2021 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбудеться прилюдний захист дисертації Грішина Богдана Олеговича за темою: «Оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович, Інститут рибного господарства, директор.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Марценюк Вадим Петрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри аквакультури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]