Конопельський Роман Михайлович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічні особливості лина (Tinca tinca) в умовах господарств з різним рівнем інтенсифікації виробництва»
Науковий керівник: д.с-г.н., професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович.
Форма навчання: Денна.
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021-15.09.2025 рр.

ПУБЛІКАЦІЇ

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Грициняк І.І., Конопельський Р.М., Куріненко Г.А., Сироватка Д.А., Черник Ю.П., Третяк О.М. Сучасний стан та перспективи відтворення лина (Tinca tinca) в аквакультурі України// IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресерсів», 26-27 грудня 2022 року, Київ, Україна.
2. Конопельський Р.М. Лин (Tinca tinca), як нетрадиційний об’єкт аквакультури (огляд)// Рибогосподарська наука України. 2023. №1. (здано на публікацію)