Конопельський Роман Михайлович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічні особливості лина (Tinca tinca) в умовах господарств з різним рівнем інтенсифікації виробництва»
Науковий керівник: д.с-г.н., професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович.
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021-15.09.2025 рр.
Форма навчання: Очна (денна)
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-9448-6387

ПУБЛІКАЦІЇ

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Грициняк І.І., Конопельський Р.М., Куріненко Г.А., Сироватка Д.А., Черник Ю.П., Третяк О.М. Сучасний стан та перспективи відтворення лина (Tinca tinca) в аквакультурі України// IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресерсів», 26-27 грудня 2022 року, Київ, Україна.

2. Конопельський Р.М., Сондак В.В. Лин (TINCA TINCA LINNAEUS, 1758) як нетрадиційний об'єкт аквакультури (огляд) // Рибогосподарська наука України, 2023, №1 (63). С. 68-93. https://doi.org/10.15407/fsu2023.01.068

3. R. M. Konopelskyi, Н. A. Kurinenko, I. I. Hrytsyniak The effect of gonadotropic drugs of natural and synthetic origin on the reproductive parameters of tench Agrology, 2023, 6(2), 27–32. doi: 10.32819/021205