Онищук Юрій Вікторович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси і аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток гібрида осетрових – бестера, в умовах басейнового вирощування за різних раціонів годівлі».
Науковий керівник: Третяк О. М., заст. директора з наукової роботи, д. .с.-г. н., с.н.с.
Термін навчання в аспірантурі: 2022 - 2026 рр.
Форма навчання: Очна (денна)
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-3445-0436

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Досвід отримання потомства стерляді (ACIPENSER RUTHENUS L.) в лабораторії рибництва кафедри аквакультури НУБІП України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : "Сільськогосподарські науки". № 5(78) : наукове видання / В. О. Коваленко [и др.]. - Вінниця : ВНАУ, 2013. - С. 140-148

2. Онищук Ю. В., Третяк О. М., Колос О. М. З досвіду виробництва посадкового матеріалу бестера в індустріальних умовах // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8‒9 листопада 2023 р. : збірник матер. Київ, «Проформат», 2023. С. 123‒126.