Приймак Володимир Валерійович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Характеристика помісей першого покоління, отриманих від реципрокного схрещування нивківського та антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу українських порід коропа».
Науковий керівник: Сироватка Д.А. к.с.-г.н., ст. досл., старший науковий співробітник лабораторії селекції риб
Термін навчання в аспірантурі: вересень 2022 – вересень 2026 рр.
Форма навчання: Очна (денна)
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-2054-0543

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Приймак В. В., Сироватка Д. А. Селекційна робота в умовах ПРАТ «Хмельницькрибгосп» // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8‒9 листопада 2023 р. : збірник матер. Київ, «Проформат», 2023. С. 160‒161. DOI: https://doi.org/10.61976/conf.IF-2023-5