Деренько Андрій Володимирович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Використання польських ліній коропа в промисловій гібридизації з українськими породами коропа та їх структурними одиницями»
Науковий керівник: Куріненко Г.А. к.с.-г.н., ст. досл., завідувачка лабораторії селекції риб ІРГ НААН
Термін навчання в аспірантурі: вересень 2023 – вересень 2027 рр.
Форма навчання: Очна (денна)