Грициняк Ігор Іванович

д.с-г.н., професор, академік НААН
Директор
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1419-8284
Телефон (приймальня): +38 (044) 227-01-86
Телефон (приймальня): +38 (094) 827-01-86
e-mail (приймальня): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.