Захист дисертації Лошкової Юлії Миколаївни

20 вересня о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбувся прилюдний захист дисертації Лошкової Юлії Миколаївни на тему: «Технолого-біологічні аспекти вирощування дволіток коропових риб у полікультурі для зарибнення водойм пониззя Дніпра», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник:
Шевченко Віктор Юрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури.

Офіційні опоненти:

  • Шекк Павло Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
  • Коваленко Василь Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри аквакультури.

[Автореферат]