Захист дисертації Грудко Наталі Олександрівни

4 липня о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбувся прилюдний захист дисертації Грудко Наталі Олександрівни на тему: «Оптимізація технології вирощування рибопосадкового матеріалу веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)) в умовах півдня України (на прикладі виробничо-експериментального Дніпровського осетрового риборозплідного заводу)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник:
Шерман Ісаак Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури.

Офіційні опоненти:

  • Бех Віталій Валерійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут рибного господарства НААН, завідувач відділу селекції риб;
  • Коваленко Василь Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри аквакультури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]