Захист дисертації Кононенко Ірини Сергіївни

6 лютого о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбувся прилюдний захист дисертації Кононенко Ірини Сергіївни на тему: «Комплексна оцінка молоді стерляді (Acipenser ruthenus, L. 1758), отриманої з використанням кріобіотехнологій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник:
Бех Віталій Валерійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут рибного господарства НААН, завідувач відділу селекції риб.

Офіційні опоненти:

  • Шекк Павло Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
  • Мушит Сергій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, Вінницький національний аграрний університет, старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]