Захист дисертації Кучерук Анни Іванівни

6 лютого о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбувся прилюдний захист дисертації Кучерук Анни Іванівни на тему: «Біологічні аспекти відтворення харіуса європейського (Thymallus Thymallus L.) в умовах Карпатського регіону», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник:
Грициняк Ігор Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, (Інститут рибного господарства НААН, директор.

Офіційні опоненти:

  • Шерман Ісаак Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
  • Марценюк Вадим Петрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри гідробіології та іхтіології.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]