Захист дисертації Галоян Лариси Левонівни

7 листопада 2018 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбувся прилюдний захист дисертації Галоян Лариси Левонівни на тему: «Штучне відтворення струмкової форелі (Salmo trutta m. fario L.) в умовах індустріальної аквакультури», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник:
Грициняк Ігор Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Інститут рибного господарства НААН, директор.

Офіційні опоненти:

  • Шекк Павло Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
  • Коваленко Василь Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри аквакультури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]