Захист дисертації Лобойка Юрія Васильовича

6 листопада 2018 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбувся прилюдний захист дисертації Лобойка Юрія Васильовича на тему: «Наукові основи підвищення продуктивності рибницьких ставів із застосуванням високоефективних засобів боротьби з ектопаразитарними інвазіями коропа», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий консультант:
Стибель Володимир Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, ректор.

Офіційні опоненти:

  • Шекк Павло Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
  • Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології;
  • Петров Роман Вікторович, доктор ветеринарних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]