Захист дисертації Ващенка Андрія Володимировича

3 жовтня 2019 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбудеться прилюдний захист дисертації Ващенка Андрія Володимировича на тему: «Продуктивная характеристика різновікових груп коропа (Сyprinus carpio) та канального сома (Ictalurus punctatus) при введенні до складу їх раціону препаратів «Біо-мос» та «Нупро», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Матвієнко Наталія Миколаївна, Інститут рибного господарства НААН, завідувачка відділу іхтіопатології.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Шерман Ісаак Михайлович, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет МОН України, професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Марценюк Вадим Петрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]