Захист дисертації Ленд’єл Світлани Анатоліївни

19 лютого 2020 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН України відбудеться прилюдний захист дисертації Ленд’єл Світлани Анатоліївни на тему: «Нові аспекти вирощування окуня (Perca fluviatilis) і судака (Sander lucioperca) на ранніх стадіях розвитку в інтенсивних умовах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Пономарьов Сергій Володимирович, Астраханський державний технічний університет, завідувач кафедри «Аквакультура і рибальство».

Офіційні опоненти:
- доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Бузевич Ігор Юрійович, Інститут рибного господарства НААН України, завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Марценюк Вадим Петрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри аквакультури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


[Автореферат