Захист дисертації Барило Євгенії Олександрівни

19 лютого 2020 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН України відбудеться прилюдний захист дисертації Барило Євгенії Олександрівни на тему: «Оцінка рибницько-біологічних показників американської палії (Salvelinus fontinalis M.) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss W.) вирощених в умовах форелевих господарств Карпатського регіону», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Божик Володимир Йосипович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович, Одеський державний екологічний університет МОН України, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук Кучерук Анна Іванівна, Інститут рибного господарства НААН України, науковий співробітник лабораторії лососівництва.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]