Захист дисертації Кулікової Ганни Володимирівни

28 жовтня 2020 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбудеться прилюдний захист дисертації Кулікової Ганни Володимирівни на тему: «Удосконалення технології вирощування мальків-покатників російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg) та цьоголіток стерляді (Acipenser ruthenus Linnaeus) в умовах Півдня України (на прикладі виробничо-експериментального Дніпровського осетрового риборозплідного заводу)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Шерман Ісаак Михайлович, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Третяк Олександр Михайлович, Інститут рибного господарства НААН, заступник директора з наукової роботи;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Коваленко Василь Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри аквакультури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]