Захист дисертації Батуревич Оксани Олександрівни

28 жовтня 2020 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН України відбудеться прилюдний захист дисертації Батуревич Оксани Олександрівни на тему: «Вирощування коропа за використання мінералів із сорбційними властивостями», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво. 

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дерень Ольга Володимирівна, Інститут рибного господарства НААН, завідувачка лабораторії кормів і годівлі риб,

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, доцент Лобойко Юрій Васильович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шарамок Тетяна Сергіївна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, доцент кафедри загальної біології та водних біоресурсів.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]