Захист дисертації Пашко Марини Михайлівни

04 березня 2021 року о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН відбудеться прилюдний захист дисертації Пашко Марини Михайлівни на тему: «Особливості комбінованої технології формування та експлуатації маточних стад стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) в індустріальних умовах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Третяк Олександр Михайлович, Інститут рибного господарства НААН, заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук, доцент Корнієнко Володимир Олександрович, Херсонський державний аграрно-економічний університет, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


[Автореферат]