Захист дисертації Паламарчука Руслана Анатолійовича

23 квітня 2021 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 Інституту рибного господарства НААН України відбудеться прилюдний захист дисертації Паламарчука Руслана Анатолійовича за темою: «Продуктивність та фізіологічний стан коропа за використання у складі корму амаранта», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дерень Ольга Володимирівна, Інститут рибного господарства НААН, завідувачка лабораторії кормів і годівлі риб.

Офіційні опоненти:
- доктор сільськогосподарських наук, доцент Лобойко Юрій Васильович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
- кандидат сільськогосподарських наук Мушит Сергій Олександрович, Вінницький національний аграрний університет, старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Автореферат]