ПРОДУКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОВІКОВИХ ГРУП КОРОПА (CYPRINUS CARPIO) ТА КАНАЛЬНОГО СОМА (ICTALURUS PUNCTATUS) ПРИ ВВЕДЕННІ ДО СКЛАДУ ЇХ РАЦІОНУ ПРЕПАРАТІВ «БІО-МОС» ТА «НУПРО»

Hits: 117

Review

УДК 639.3.043.13

06.02.03 —рибництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ—2019