Пашко Сергій Михайлович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічна характеристика сибірського осетра (Acipenser baerii Brandt) в умовах індустріальних технологій ікряно-товарного осетрівництва»
Науковий керівник: д.с-г.н., с.н.с. Третяк Олександр Михайлович
Форма навчання: Очна (вечірня)
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-3849-7356

Сидорак Раїса Володимирівна

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: Розробка заводської технології отримання посадкового матеріалу білого дністровського раку pontastacus eichwaldi bessarabicus (Brodsky,1967) із застосуванням УЗВ.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, Шекк Павло Володимирович
Термін навчання в аспірантурі: вересень 2022 – вересень 2026 рр.
Форма навчання: Вечірня
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4973-5804

Конопельський Роман Михайлович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічні особливості лина (Tinca tinca) в умовах господарств з різним рівнем інтенсифікації виробництва»
Науковий керівник: д.с-г.н., професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович.
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021-15.09.2025 рр.
Форма навчання: Очна (денна)
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-9448-6387

Краснопольська Ольга Вікторівна

Спеціальність : 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Характеристика помісей першого покоління, отриманих від реципрокного схрещування галицьких та антоніно-зозулинецьких аборигенних масивів коропів»
Науковий керівник: д.с-г.н., професор, академік НААН Директор Грициняк Ігор Іванович
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2020-15.09.2024 рр.
Форма навчання: Очна(денна)
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-9448-6387

Оборський Віктор Петрович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: Характеристика племінних стад антонінсько-зозуленецьокого внутрішньопорідного типу української рамчатої та української лускатої порід коропа в умовах Лісостепової зони України
Науковий керівник: Куріненко Г.А. к.с.-г.н., завідувач відділу ІРГ НААН
Термін навчання в аспірантурі: 2020-2024
Форма навчання: Очна (вечірня)
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-1602-3798