Гайдамака Любомир Анатолійович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: Технологія вирощування евригалинних видів риб в умовах рециркуляційних систем

Науковий керівник: Грициняк І.І., д.с.-г.н., проф., академік НААН, директор ІРГ НААН

Термін навчання в аспірантурі: 2017-2021

Форма навчання: Вечірня

Шишман Ганна Федорівна

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: Рибницько-біологічна оцінка помісей отриманих від схрещування коропів малолускатого типу та галицього масиву

Науковий керівник: Бех В.В., д.с-г.н., проф., пр.н.с., ІРГ НААН

Термін навчання в аспірантурі: 2017-2021

Форма навчання: Вечірня

Куць Уляна Степанівна

Спеціальність: 207 - “Водні біоресурси та аквакультура”

Тема дисертаційної роботи: “Рибницько-біологічна оцінка самців амурського сазана різного генезису в умовах промислової гібридизації”.

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2017-15.09.2021

Форма навчання: Денна

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4073-6322 

Захистилася: 07.12.2021 р. [Сторінка Захисту]

Добрянська Ольга Петрівна

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: "Продуктивні та фізіолого-біохімічні показники організму коропа за згодовування препарату «Актіген»".

Науковий керівник: завідувачка лабораторії кормів та годівлі риб, к. с.-г. н., с. н. с. Дерень Ольга Володимирівна.

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2017-15.09.2021 рр.

Форма навчання: Денна

Захистилася: 24.12.2021 р. [Сторінка Захисту]