Доктор філософії, старший науковий співробітник відділу молекулярно-генетичних досліджень Бєлікова Олена Юріївна проходить закордонне стажування

.

Доктор філософії, старший науковий співробітник відділу молекулярно-генетичних досліджень Бєлікова Олена Юріївна проходить закордонне стажування у Департаменті біорізноманіття та екології Центру рослинництва та біорізноманіття Словацької академії наук (Словацька Республіка, Братислава) за програмою підтримки дослідників під загрозою конфлікту в Україні (09I03-03-V001-00075) відповідно до Плану відновлення та стійкості Словацької Республіки з 1 жовтня 2022 року.

Передбачена робота зосереджена на вивченні біорізноманіття, популяційної генетики та екології прісноводних організмів. Під час стажування Бєлікова О.Ю. продовжує свою дослідницьку діяльність в рамках виконання програм Інституту рибного господарства НААН України, а саме вивчення генетичної структури лососевих з метою збереження видового різноманіття іхтіоценозів річок західного регіону України та філогенетичних досліджень риб з різних водосховищ України. Також Олена Юріївна включена до поточних проектів приймаючої організації. Її участь полягає у співпраці при проведенні польових досліджень, молекулярного аналізу в лабораторії та обробці даних у рамках проектів VEGA 2/0084/21 (Метабаркодування eDNA прісноводних екосистем), де вона використовуватиме свій досвід в аналізі різноманіття та структури популяцій, та APVV-21-0386 (Дослідження біорізноманіття запилювачів на основі аналізу ДНК), у якому вона отримає досвід аналізу метабаркодування та секвенування ДНК за допомогою секвенаторів наступного покоління.

1

2