Дні ознайомлення з новими надходженнями до фонду бібліотеки

.

З 14 жовтня 2014 року наукова бібліотека Інституту рибного господарства НААН  пропонує користувачам переглянути видання, які нещодавно стали надбанням її фонду,

та стосуються загальних питань рибного господарства, рибництва, рибальства, іхтіології, іхтіопатології, генетики, племінної справи, селекції та біотехнологій у рибництві, фізіології і біохімії гідробіонтів, гідробіології, годівлі риб, гідроекології, гідрохімії, іхтіотоксикології, економіки рибного господарства та суміжних галузей. Загальна кількість експонованих публікацій, перелік наведено нижче, становить близько 300 примірників.

Захід проходитиме впродовж 7 тижнів у читальній залі наукової бібліотеки. Ознайомитися з виданнями можна з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135.

Довідки за телефонами: (044) 424-16-24, (063) 61-61-509.

Aquaculture pond fertilization. Impact of nutrient input on production [Удобрення рибницьких ставів. Вплив внесення поживних речовин на продуктивність] / ed. C. C. Mischke. — Ames, Iowa : Wiley-Blackwell Publishing, 2012. — 297[14] p.

Blaha M. Molecular and morphological aspects within Acanthocyclops Kiefer, 1927 [Молекулярные и морфологические особенности раков рода Acanthocyclops Kiefer, 1927] / M. Blaha. — Vodnany : University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, 2011. — 65 p.

Growout of freshwater prawns in Kentucky ponds [Вирощування прісноводних креветок у ставах Кентуккі] : prawn production manual. — Kentucky : Kentucky State University Aquaculture Program, 2002. — 44 p.

Invasion of alien species in Holarctic [Инвазии чужеродных видов в Голарктике] : IV International Symposium (Borok, Sept. 22-26, 2013) : programme and abstract. — Yaroslavl : Филигрань, 2013. — 199 p.

Kolman R. Jesiotr ostronosy — baltycki (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill.). Program restytucji baltyckiej populacji jesiotra ostronosego w Polsce [Атлантический осетр балтийской популяции. Программа реституции в Польше] / R. Kolman, A. Kapusta, M. Szczepkowski, E. Bogacka-Kapusta. — Olsztyn : IRS, 2014. — 94 s.

Machova J. The role of toxicity tests on early life stages of fish in assessing the toxicity of substances and preparations [Роль тестов на токсичность на ранних стадиях жизни рыб в оценке токсичности веществ и препаратов] / J. Machova. — Vodnany : University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, 2011. — 105 р.

Odpowiedzialnie tworzmy instalacje odnawialnych zrodel energii [Відповідальне створення установок відновлюваних джерел енергії] : miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : prezentacje. — Grodziec Slaski : Instytut zootechniki ; Zaklad Doswiadczalny, 2014. — 59 s.

Odpowiedzialnie tworzmy instalacje odnawialnych zrodel energii [Відповідальне створення установок відновлюваних джерел енергії] : miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : referaty. — Grodziec Slaski : Instytut zootechniki ; Zaklad Doswiadczalny, 2014. — 62 s.

Roczniki naukowe zootechniki  : czasopismo / prz. red. J. Krupinski. — Krakow : Instytut zootechniki; Panstwowy instytut badawczy. — 2013. T. 41. z. 1. — 73 s.

Technical guidelines on aquaculture certification [Техническое руководство по сертификации продукции аквакультуры]. — Rome : FAO, 2011. — 122 р. — англ. — фр. — исп.

Антропогенные влияния на водные экосистемы (по материалам конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.С. Строганова) : сборник статей / ред. О. Ф. Филенко. — М. : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ; Товарищество научных изданий КМК, 2005. — 157 с.

Бадафари А.Ф. Аспекты биологии и промысла пятнистого тунца (Eutynnus affinis) в Аденском заливе / А. Ф. Бадафари. — Астрахань : КаспНИРХ, 2003. — 36 с.

Бикбулатов Э.С. Биоэлементы и их трансформация в водных экосистемах / Э. С. Бикбулатов. — Рыбинск : Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, 2009. — 290 с.

Бикбулатов Э.С. Гидроксиламин и гидразин в водных экосистемах / Э. С. Бикбулатов, Е. М. Бикбулатова, И. Э. Степанова. — Рыбинск : ОАО "Рыбинский дом печати", 2007. — 128 с.

Биология внутренних вод : XV Школа-конференция молодых учёных (Борок, 19-24 октября 2013 г.) : сборник материалов / Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. — Кострома : Костромской печатный дом, 2013. — 438 с.

Биоразнообразие и роль животных в экосистемах : VII международная научная конференция "Zoocenosis-2013" (Днепропетровск, 22-25 октября 2013 г.) : материалы. — Днепропетровск : Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, 2013. — 255 с.

Біологічні дослідження – 2013 : IV науково-практична Всеукраїнська конференція для молодих учених і студентів, м. Житомир, 16-18 квітня 2013 року : матеріали. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2013. — 292 с.

Біологія тварин : науково-теоретичний журнал : Т. 15 : №1. — Львів :  Інститут біології тварин НААН України, 2013. — 175 с.

Вдовенко Н.М. Державне регулювання розвитку аквакультури в Україні : монографія / Н. М. Вдовенко. — К. : Кондор-Видавництво, 2013. — 464 с.

Вдовенко Н.М. Рекомендації до нормативно-правових актів з визначення біологічних активів на підприємствах з виробництва продукції аквакультури / Н. М. Вдовенко. — К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. — 52 с.

Величко О.М. Основи стандартизації та сертифікації : підручник / О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, В. М. Севастьянов. — Херсон : Олді-плюс, 2013. — 364 с.

Вестник зоологии. — 2005. — Отдельный вып. №19, Ч. 2.

Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин : навчальний посібник / [Т. І. Фотіна, А. В. Березовський, Р. В. Петров, Р. В. Горчанок]. — Вінниця : Нова книга, 2013. — 120 с. : іл.

Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : збірник наукових праць. Вип. 41. — [б. м.] : БДАУ, 2006. — 266 с.

Вісник Дніпропетровського університету : збірник наукових праць ; заснований у 1993 р. Вип. 8. т. 1. — Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2000. — 148 с. — (Біологія. Екологія)

Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал ; заснований у 1993 р. Т. 19. №7/1. — Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2011. — 132 с. — (Біологія. Екологія).

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Тваринництво" : науковий журнал. Вип. 2/1(24). — Суми : СНАУ, 2013. — 221 с.

Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва : міжвідомчий тематичний збірник наукових праць. Вип. 3 / гол. ред. М. І. Бащенко. — Черкаси : Черкаський інститут АПВ, 2002. — 211 с.

Водные ресурсы и вопросы рыбного хозяйства Азовского бассейна : сборник научных трудов НИАМ. — Бердянск : ООО "НПК "Интер-М", 2012. — 238 с.

Вопросы рыбного хозяйства Беларуси – 2013. – Вып. 29.

Гусаков В.А. Мейобентос Рыбинского водохранилища / В. А. Гусаков. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2007. — 155 с.

Дванадцята конференція Українського наукового товариства паразитологів (Севастополь, 10-12 вересня 2002 р.) : тези доповідей. — К. : Українське наукове товариство паразитологів, 2002. — 140 с.

Дверник Александр Васильевич. Технология и управление промышленным рыболовством : учебник / А. В. Дверник. — М. : Моркнига, 2013. — 318 с.

Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища : підручник / ред. О. І. Бондарь, Г. І. Рудько. — К. : ЕКМО, 2004 ; Х. : Укртехнологія, 2004. — 423 с.

Екологія водно-болотних угідь і торфовищ : ІІІ Міжнародний науково-практичний круглий стіл (м. Київ, 3 лютого 2014 р.) : збірник наукових статей / гол. ред. В. В. Коніщук. — К. : ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2014. — 300 с.

Екологія. Людина. Суспільство : VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 14-17 травня 2003 р.) : збірка тез доповідей. — К. : Національний технічний університет України "КПІ", 2003. — 276 с.

Енциклопедія сучасної України. Т. 13 : Киї — Кок. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. — 712 с.

Желтов Ю.А. Кормовые добавки и качество воды в кормлении рыб : монография / Ю. А. Желтов. — Луганск : АСТРА-Плюс, 2014. — 172 с.

Жидецький В.Ц. Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби. Запитання і відповіді, тести : навчальний посібник / В. Ц. Жидецький. — К. : Основа, 2003. — 136 с

Збірник нормативно-технологічної документації по діагностиці хвороб харчових гідробіонтів : нормативно-технический материал / упоряд. В. С. Дроник [и др.]. — К. : ІНКОС, 2013. — 342 с. : іл.

Иванчев В.П. Круглоротые и рыбы Рязанской области и прилежащих территорий : монография / В. П. Иванчев, Е. Ю. Иванчева. — Рязань : Голос губернии, 2010. — 292 с.

Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование : Третья международная научно-практическая конференция молодых ученых (17-19 апр. 2014 г.) : труды / Московский государственный педагогический университет. Географический факультет. — М. : Буки-Веди, 2014. — 187 с.

Інтегроване управління водними ресурсами : міжнародний періодичний науковий збірник : заснований в грудні 2013 р. : №1 / відп. ред. В. І. Щербак. — К. : Науково-дослідний інститут "Держводекологія", 2013. — 640 с.

Карпова Г. Оцінка екологічного стану водойм методами біоіндикації. Перші кроки до оцінки якості води / Г. Карпова, Л. Зуб, В. Мельничук, Г. Проців. — Бережани, 2010. — 32 с. : іл.

Клименко М.О. Екологічне інспектування : навчальний посібник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. М. Клименко. — Рівне : НУВГП України, 2010. — 373 с.

Кончиц В.В. Аквакультура Беларуси: технологии ведения рыбоводства / В. В. Кончиц, В. Г. Костоусов [и др.] ; науч. ред. В. В. Кончиц. — Минск : Белорусская наука, 2005. — 239 с

Кончиц В.В. Биологические основы выращивания черного амура в условиях Беларуси / В.В. Кончиц, В.Б. Сазанов. – Минск, 2010. – 125 с.

Копылов А.И. Бактериопланктон водохранилищ Верхней и Средней Волги / А. И. Копылов, Д. Б. Косолапов. — М. : СГУ, 2008. — 377 с.

Коротков В.К. Поведение гидробионтов относительно орудий лова : учебное пособие / В. К. Коротков. — 2-е изд., доп. и перер. — М. : МОРКНИГА, 2013. — 267 с.

Лазарева В.И. Структура и динамика зоопланктона Рыбинского водохранилища / В. И. Лазарева ; ред. А. И. Копылов. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2010. — 183 с.

Лисицына Л.И. Флора водоемов волжского бассейна. Определитель сосудистых растений / Л. И. Лисицына, В. Г. Папченков, В. И. Артеменко. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2009. — 219 с.

Лукьяненко В.В. Эколого-физиологические особенности фракционного состава гемоглобина крови осетровых рыб / В. В. Лукьяненко, В. И. Лукьяненко. — Ярославль : Верхневолжское отделение Российской экологической академии, 2002. — 260 с.

Мамонтова Р.П. Рыбохозяйственная гидротехника : учебник / Р. П. Мамонтова. — М. : Моркнига, 2012. — 377 с.

Матеріали Дванадцятої наукової конференції молодих вчених та аспірантів (с. Чубинське, 13 березня 2014 року) / ред. М. В. Гладій. — Чубинське : Інститут розведення і генетики тварин НААН України, 2014. — 96 с.

Международные руководящие принципы регулирования прилова и уменьшения выбросов. — Рим : ФАО, 2011. — 30 с.

Методичні рекомендації з підвищення економічної ефективності та удосконалення організаційно-технологічних методів ведення рибництва в умовах господарств з різним рівнем інтенсифікації рибництва / укл. Н. І. Смирнюк, Л. В. Товстенко, І. В. Буряк, В. В. Чернік. – К. : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. — 23 с.

Методичні рекомендації застосування препаратів "Жавель-Клейд" та "Діамант" при ураженні коропових риб збудниками крустацеозів / укл. Н. М. Матвієнко, О. Б. Олійник. – К. : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. — 9 с.

Методичні рекомендації із забезпечення фізіологічних потреб різновікових груп коропа шляхом використання нових кормових добавок та в залежності від стану природної кормової бази ставів / укл. О. В. Дерень, І. І. Грициняк, Р. І. Пірус [та ін.]. – К. : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. — 19 с.

Методичні рекомендації щодо комплексного визначення екологічного стану рибогосподарських водойм при забрудненні токсикантами природного та штучного походження (іони важких металів, нафтопродукти, пестициди) / укл. А. П. Мельник, О. М. Колос, Н.Г. Михайленко, Г. М. Добрянська. – К. : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. — 22 с.

Методичні рекомендації щодо параметрів розвитку природної кормової бази у вирощувальних ставах за сучасних умов ведення ставового рибництва / укл. С. А. Кражан, Т. В. Григоренко, Н. І. Цьонь [та ін.]. – К. : Інститут рибного господарства НААН України, 2013. — 14 с.

Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : науково-теоретична конференція, присвячена памяті академіка УААН В.П. Бурката (Чубинське, 25 лютого 2010 року) : матеріали / ред. І. В. Гузєв. — К. : Аграрна наука, 2010. — 140 с.

Микулич Е.Л. Видовое разнообразие паразитофауны некоторых видов морских рыб, реализуемых в торговой сети : монография / Е. Л. Микулич. — Горки : БГСХА, 2013. — 156 с. : ил.

Минеева Н.М. Первичная продукция планктона в водохранилищах Волги / Н. М. Минеева ; ред. А. И. Копылов. — Ярославль : Принтхаус, 2009. — 279 с.

Насека А.М. Каталог фондовой коллекции Зоологического института РАН. Класс Лучеперые рыбы (Actinopterygii). Отряд окунеобразные (Perciformes), подотряд бычковидные (Gobioidei). Семейство бычковые (Gobiidae) Черноморско-Каспийского бассейна / А. М. Насека, В. С. Болдырев [и др.]. — СПб. : Товарищество научных изданий КМК, 2012. — 144 с. — (Исследование фауны морей ; 73(81)).

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Т. 15. №3(57), ч. 2. — [б. м.] : ЛНУВМБТ, 2013. — 356 с. — (Серія "Ветеринарні науки")

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Т. 15. №3(57), ч. 1. — [б. м.] : ЛНУВМБТ, 2013. — 402 с. — (Серія "Ветеринарні науки")

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Т. 14. №2(52), ч. 4. — [б. м.] : ЛНУВМБТ, 2012. — 319 с. — (Серія "Економічні науки")

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Т. 15. №3(57), ч. 3. — Львів : ЛНУВМ та БТ, 2013. — 458 с. — (Серія "Сільськогосподарські науки", "Ветеринарні науки").

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Т. 12. №2(44), ч. 4. — Львів : ЛНУВМБТ, 2010. — 344 с. — (Технічні науки. Серія "Харчові технології").

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Т. 13. №4(50), ч. 5. — Львів : ЛНУВМ та БТ, 2011. — 346 с. — (Серія "Економічні науки").

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : Одинадцята наукова конференція молодих учених (м. Львів, 24-25 травня 2012 р.): матеріали. — Львів : Інститут екології Карпат, 2012. — 240 с.

Національні природні парки — минуле, сьогодення, майбутнє : міжнародна науково-практична конференція до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року) : матеріали. — К. : КОМПРИНТ, 2014. — 610 с

Нові часи: нові Вавилови, нові Квасницькі : міжнародна молодіжна наукова конференція, присвячена памяті академіків М.І. Вавилова та О.В. Квасницького (Полтава, 22-23 серпня 2013 року) : матеріали. — Полтава : Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М.І. Вавилова, 2013. — 184 с.

Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России : определитель. Т. 1 : Зоопланктон / ред. В. Р. Алексеев, С. Я. Цалолихин. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2010. — 495 с. : ил.

Осадчий В.М. Рыбохозяйственное законодательство : учебник / В. М. Осадчий. — М. : МОРКНИГА, 2013. — 276 с.

Основні завдання рибогосподарської науки щодо вирішення нагальних проблем розвитку рибного господарства України : науково-практичний семінар, проведений під час виставки «FishExpo – 2014», 5 червня 2014 р. : матеріали. — К. : НТУУ КПІ, 2014. — 92 с.

Паразитологія в Україні. Вчора, сьогодні, завтра : ювілейна конференція Українського наукового товариства паразитологів, присвячена 90-річчю академіка НАН України О. П. Маркевича та 50-річчю Українського наукового товариства паразитологів, 16-17 травня 1995 р. : матеріали : материалы временных коллективов. — К. : Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена ; Українське наукове товариство паразитологів, 1996. — 148 с.

Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства : нормативный документ. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2010. — 208 с.

Проблемы производства посадочного материала исчезающих популяций осетровых рыб / red. R. Kolman, M. Prusinska. — Olsztyn : Wydawnictwo IRS, 2012. — 92 s.

Радько М. М. Биологические основы выращивания судака в условиях прудовых хозяйств Беларуси / М. М. Радько, В. В. Кончиц, О. В. Минаев. — Минск : Институт рыбного хозяйства, 2011. — 168 с.

Раритети біоти Шацького національного природного парку (поширення оселища загрози та збереження). — К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2014. — 111 с. : 108 дод.

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : Перша міжнародна науково-практична конференція, 10-12 квітня 2014 р., м. Хотин : матеріали / Міністерство екології та природних ресурсів України. Національний природний парк "Хотинський". , Буковинське товариство природодослідників ; ред. І. В. Скільський. — [б. м.] : Друк Арт, 2014. — 368 с.

Рекомендации по ветеринарно-санитарной безопасности выращивания рыбы в интеграции с водоплавающей птицей и растениями и обеспечению производства экологически чистой продукции / сост. А. М. Наумова [и др.]. — М. : ГНУ ВНИИР, 2005. — 20 с.

Розведення і генетика тварин : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 47 / відп.ред. С. Ю. Рубан. — К. : Аграрна наука; Інститут розведення і генетики тварин НААН, 2013. — 156 с.

Розведення і генетика тварин : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 45 / відп.ред. М. І. Бащенко. — К. : Аграрна наука; Інститут розведення і генетики тварин, 2011. — 348 с.

Розведення і генетика тварин : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 46 / відп.ред. К. В. Копилов. — К. : Інститут розведення і генетики тварин НААН, 2012. — 371 с.

Руководство по искусственному воспроизводству осетровых рыб / сост. М. С. Чебанов, Е. В. Галич. — Анкара : Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2013. — 325 с. — (Технические доклады ФАО по рыбному хозяйству и аквакультуре ; №558).

Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — СПб. : Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства. — 2013. — Вып. 342 : Кудерский Л.А. Исследования по ихтиологии, рыбному хозяйству и смежным дисциплинам: избранные труды. Т. 3.

Сборник рекомендаций по применению лечебных препаратов при инфекционных и инвазионных болезнях рыб, дезинфицирующих средств в рыбоводстве. Ч. 1. — Керчь, 2002. — 38 с.

Сборник рекомендаций по применению лечебных препаратов при инфекционных и инвазионных болезнях рыб, дезинфицирующих средств в рыбоводстве. Ч. 2. — Керчь, 2002. — 55 с.

Секретарюк К.В. Гельмінтологічні дослідження тварин і навколишього середовища у ветеринарній медицині / К. В. Секретарюк, О. А. Сварчевський, Р. І. Тафійчук. — Львів : Сполом, 2005. — 107 с.

Серветник Г. Е. Научное обеспечение развития сельскохозяйственного рыбоводства и внедрение инновационных технологий / Г. Е. Серветник, Г. П. Шаляпин [и др.]. — М. : Издательство РГАУ-МСХА, 2012. — 186 с.

Серветник Г. Е. Пути освоения сельскохозяйственных водоемов / Г. Е. Серветник. — М. : ГНУ ВНИИР, 2004. — 130 с.

Сигарева Л.Е. Хлорофилл в донных отложениях волжских водоемов / Л. Е. Сигарева. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2012. — 217 с.

Сільське господарство УРСР та його наукове забезпечення у 1940-46 роках: збірник документів і матеріалів / укл. М. В. Присяжнюк [та ін.]. — К. : Нілан-ЛТД, 2012. — 756 с. — (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 62).

Скрипчук П.М. Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням : монографія / П. М. Скрипчук. — Рівне : НУВГП України, 2012. — 336 с

Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали VІ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Тернопіль, 9-11 жовтня 2013 року). — Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013. — 328 с.

Таврійський науковий вісник. – 2012. — № 80.

Таврійський науковий вісник. – 2012. — № 81.

Тімченко В.М. Абіотичні компоненти екосистеми Київського водосховища / В. М. Тімченко, П. М. Линник, О. П. Холодько [та ін.]. — К. : Логос, 2013. — 60 с.

Труды Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО). Т. 50. Основные результаты комплексных исследований в Азово-Черноморском бассейне и Мировом океане (Юбилейный выпуск к 90-летию ЮгНИРО). — Керчь : ЮгНИРО, 2012. — 265 с.

Шерман І. М. Основи промислового рибальства : практикум / І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко, І. А. Лобанов. — Херсон : Олді-плюс, 2013. — 164 с.

Шерман І.М. Екологія живлення та харчові взаємовідносини промислових коропових Дніпровського лиману : наукова монографія / І. М. Шерман, П. С. Кутіщев. — Херсон : Грінь Д.С., 2013. — 248 с.

Юришинець В.І. Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем / В. І. Юришинець. — К. : Наукова думка, 2013. — 120 с. — (Проект "Наукова книга")

Яковенко В.О. Зоопланктон Дніпровського водосховища : наукові та інформаційно-методичні матеріали для учасників науково-практичної конференції і екологічної громадськості / В. О. Яковенко, А. І. Дворецький. — [б. м.] : Гамалія, 2012. — 254 с.

Збалансоване природокористування : науковий журнал:

2013. — № 1-4;

2014. — № 1,2.

Агроекологічний журнал:

2013. — № 1-4;

2014. — № 1,2.

Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. — 2014. — Спецвипуск : Агроекологія і природокористування.

Статті з економіки рибного господарства, рибництва, генетики, селекції, біотехнологій в рибництві, іхтіології, гідробіології, гідрохімії, гідроекології, водної токсикології, годівлі риб, іхтіопатології тощо – близько 150 прим.