Конкурсний прийом на 2020 рік до аспірантури

.

Інститут рибного господарства НААН оголошує конкурсний прийом на 2020 рік до аспірантури за спеціальностями:

• 207 – Водні біоресурси та аквакультура;

• 091 – Біологія;

До заяви на ім'я директора Інституту додаються такі документи:

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

- 2 фотокартки 3x4;

- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

- копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2
(за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та інші оригінали документів подаються вступниками особисто.

Термін подання документів – 23 липня -23 серпня 2020 року за адресою:

03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135,
Інститут рибного господарства НААН, аспірантура.
Довідки за телефоном 097-477-33-08