Мрук Антоніна Іванівна провела лекцію-доповідь за темою: «Лососеві риби в аквакультурі України»

На запрошення кафедри аквакультури факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України старший науковий співробітник лабораторії лососівництва, осетрівництва та технологій відтворення рідкісних та зникаючих видів риб ІРГ НААН Мрук Антоніна Іванівна проведена лекцію-доповідь для студентів та аспірантів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура».

Гостьова лекція у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

9 жовтня 2023 року завідувачка лабораторії кормів і годівлі риб Інституту рибного господарства НААН, к. с.-г. н., с. н. с. Ольга ДЕРЕНЬ була спікером гостьової лекції, на запрошення кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України,

Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів, 8-9 листопада 2023 року, Київ, Україна

Dear colleagues!
We invite you to participate in the V international scientific-practical conference

«MODERN PROBLEMS OF RATIONAL USE OF AQUATIC BIORESOURCES»

with publication of the collection and listening to reports in online format

Dates: November 8-9, 2023. Kyiv, Ukraine

Information letter (eng)

До Інституту рибного господарства НААН завітали студенти Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ)

Майбутні рибоводи (спеціальність "Водні біоресурси та аквакультура", ОКР бакалавр та магістр) на чолі з проф. ГРИНЕВИЧ Наталією відвідали лабораторію біотехнологій в рибництві та відділ молекулярно-генетичних досліджень.

Сьогодні завітала група студентів факультету Тваринництва та водних біоресурсів

Сьогодні до Інституту рибного господарства завітала група студентів факультету Тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України.