Навчальні плани та Освітньо-наукові програми

Галузь знань: 09-Біологія
Спеціальність: 091-Біологія
Рівень вищой освіти: третій (освітньо-науковий)

2017 н.р.
Осітньо-наукова програма
Навчальний план

Галузь знань: 20-Аграрні науки та продовольство
Спеціальність: 207-Водні біоресурси та аквакультура
Рівень вищой освіти: третій (освітньо-науковий)

2016 н.р.
Осітньо-наукова програма
Навчальний план

2020 н.р.
Осітньо-наукова програма
Навчальний план

2021 н.р.
Осітньо-наукова програма
Навчальний план

2022 н.р.
Осітньо-наукова програма
Навчальний план

2023 н.р.
Осітньо-наукова програма
Навчальний план

2024 н.р.
Осітньо-наукова програма
Навчальний план